ČSN EN ISO 8565 (038110) Zrušená norma

Kovy a slitiny. Atmosférické korozní zkoušky. Základní požadavky na staniční zkoušky

ČSN EN ISO 8565 Kovy a slitiny. Atmosférické korozní zkoušky. Základní požadavky na staniční zkoušky
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Národní norma je identická s EN ISO 8565:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 8565:1992 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Tato norma uvádí základní požadavky pro stacionární korozní zkoušky kovů a kovových povlaků v atmosférických podmínkách prováděné na volné atmosféře nebo pod přístřeškem. Normu lze použít i pro zkoušení uvnitř místností. Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. Normalizovány jsou zejména v kapitole 3 - Požadavky na vzorky, v kapitole 4 - Atmosférické zkušební korozní stanice, v kapitole 5 - Charakterizace zkušební stanice, v kapitole 6 - Zkušební podmínky, v kapitole 7 - Postup zkoušky a v kapitole 8 - Protokol o zkoušce. V normativní příloze A jsou uvedeny činitele charakterizující podmínky atmosférických zkoušek s uvedením typu a počtu měření a vyjadřováním výsledků. V podstatě jde o monitorování stavu venkovní atmosféry. Údaje normy mohou mít praktický význam pro hodnocení exhalací. ČSN EN ISO 8565 (03 8110) byla vydána v prosinci 1996. Nahradila ČSN 03 8110 z 20.11.1984 a ČSN 03 8111 z 12.12.1984.

Označení ČSN EN ISO 8565 (038110)
Katalogové číslo 20688
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963206882
Norma byla zrušena k 1. 4. 2012
a nahrazena ČSN EN ISO 8565 (038110)
Tato norma nahradila ČSN 03 8110 (038110) z prosince 1985
ČSN 03 8111 (038111) z prosince 1985
Dostupnost skladem (tisk na počkání)