ČSN EN 60244-5 (367117)

Metody měření rádiových vysílačů. Část 5: Vlastnosti televizních vysílačů

ČSN EN 60244-5 Metody měření rádiových vysílačů. Část 5: Vlastnosti televizních vysílačů
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60244-5:1994. Popisuje metody měření pro schvalování provozních vlastností televizních vysílačů. Pro schvalování všech ostatních vlastností je třeba tuto normu používat ve spojení s publikacemi citovanými v kapitole 2. Norma je určena pro použití při typových zkouškách a přejímacích nebo výrobních zkouškách. Není povinné měřit všechny popsané vlastnosti. Po dohodě mezi zákazníkem a výrobcem lze provádět i další měření. provozní vlastnosti měřené podle této normy umožňují srovnávat výsledky měření provedených různými uživateli. Mezní hodnoty stanovených parametrů nejsou v této normě zahrnuty, avšak pro uvádění výsledků měření jednotlivých vlastností jsou zde k objasnění uvedeny některé údaje. ČSN EN 60244-5 (36 7117) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN 60244-5 (367117)
Katalogové číslo 20206
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 86 stran formátu A4
EAN kód 8590963202068
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60244-1 (367117)
Metody měření rádiových vysílačů - Část 1: Všeobecné vlastnosti rozhlasových a televizních vysílačů

ČSN EN 60244-10 (367117)
Metody měření rádiových vysílačů. Část 10: Metody měření televizních vysílačů a předváděčů, využívající signálů měřicích řádků

ČSN EN 60244-13 (367117)
Metody měření rádiových vysílačů. Část 13: Vlastnosti rozhlasového vysílání FM

ČSN EN 60244-14 (367117)
Metody měření rádiových vysílačů - Část 14: Vnější intermodulační produkty způsobené dvěma nebo více vysílači používajícími tutéž nebo sousedící antény

ČSN EN 60244-15 (367117)
Metody měření rádiových vysílačů - Část 15: Amplitudově modulované vysílače rozhlasového vysílání

ČSN EN 60244-8 (367117)
Metody měření rádiových vysílačů - Část 8: Vlastnosti demodulátorů s částečně potlačeným postranním pásmem pro měření televizních vysílačů a převáděčů

ČSN EN 60244-9 (367117)
Metody měření rádiových vysílačů. Část 9: Vlastnosti televizních převáděčů

ČSN EN 60244-11 (367118)
Metody měření rádiových vysílačů. Část 11: Převáděče pro rozhlasové vysílání FM

ČSN EN 60244-12-1 (367119)
Metody měření rádiových vysílačů. Část 12-1: Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů. Vlastnosti, které je třeba specifikovat

ČSN EN 60244-12-2 (367119)
Metody měření rádiových vysílačů. Část 12-2: Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů. Specifikační listy