Třída 3671 - Vysílače

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN EN 60244-1 (367117) - listopad 2000

Metody měření rádiových vysílačů - Část 1: Všeobecné vlastnosti rozhlasových a televizních vysílačů

440 Kč

ČSN EN 60244-10 (367117) - červen 1995

Metody měření rádiových vysílačů. Část 10: Metody měření televizních vysílačů a předváděčů, využívající signálů měřicích řádků

440 Kč

ČSN EN 60244-13 (367117) - listopad 1995

Metody měření rádiových vysílačů. Část 13: Vlastnosti rozhlasového vysílání FM

340 Kč

ČSN EN 60244-14 (367117) - duben 1999

Metody měření rádiových vysílačů - Část 14: Vnější intermodulační produkty způsobené dvěma nebo více vysílači používajícími tutéž nebo sousedící antény

340 Kč

ČSN EN 60244-15 (367117) - leden 2001

Metody měření rádiových vysílačů - Část 15: Amplitudově modulované vysílače rozhlasového vysílání

340 Kč

ČSN EN 60244-5 (367117) - prosinec 1996

Metody měření rádiových vysílačů. Část 5: Vlastnosti televizních vysílačů

590 Kč

ČSN EN 60244-8 (367117) - březen 1997

Metody měření rádiových vysílačů - Část 8: Vlastnosti demodulátorů s částečně potlačeným postranním pásmem pro měření televizních vysílačů a převáděčů

340 Kč

ČSN EN 60244-9 (367117) - prosinec 1996

Metody měření rádiových vysílačů. Část 9: Vlastnosti televizních převáděčů

350 Kč

ČSN EN 60244-11 (367118) - únor 1996

Metody měření rádiových vysílačů. Část 11: Převáděče pro rozhlasové vysílání FM

340 Kč

ČSN EN 60244-12-1 (367119) - leden 1996

Metody měření rádiových vysílačů. Část 12-1: Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů. Vlastnosti, které je třeba specifikovat

340 Kč

ČSN EN 60244-12-2 (367119) - únor 1996

Metody měření rádiových vysílačů. Část 12-2: Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů. Specifikační listy

230 Kč

ČSN 36 7120 (367120) - duben 1998

Normalizace spojení mezi rozhlasovými vysílači nebo vysílacími systémy a dohlížecím zařízením - Část 1: Normy rozhraní pro systémy používající vybrané spojení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60864-2 (367120) - červen 1999

Normalizace propojení rozhlasových vysílačů nebo vysílacích systémů s dohlížecím zařízením - Část 2: Normy rozhraní pro systémy používající propojení pomocí datové sběrnice

440 Kč

ČSN EN 62273-1 (367121) - říjen 2007

Metody měření rádiových vysílačů - Část 1: Vlastnosti zemských vysílačů digitální televize

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62272-2 (367161) - listopad 2007

Celosvětový digitální rozhlasový systém (DRM) - Část 2: Digitální rozhlas v pásmech do 30 MHz - Metody měření vysílačů DRM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč