ČSN EN ISO 8596 (195002) Zrušená norma

Oční optika - Zkouška zrakové ostrosti - Normalizovaný optotyp a jeho zobrazení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje řadu optotypů podle Landoltova kruhu a popisuje metodiku měření zrakové ostrosti na dálku v podmínkách denního světla za účelem certifikace nebo schvalování. Není určena jako norma pro klinická měření ani pro uznání slepoty nebo zbytkového zraku.
POZNÁMKA 1 - Pro účely měření zrakové ostrosti se doporučuje použití normalizovaného optotypu nebo jiných optotypů, jež byly porovnávány s normalizovaným optotypem (jak je popsáno v ISO 8597). Pokud jde o použití v klinické praxi, viz doporučení připravené Komisí pro zrakové funkce při Mezinárodní oftalmologické radě (viz kapitola 2).

Označení ČSN EN ISO 8596 (195002)
Katalogové číslo 26299
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963262994
Norma byla zrušena k 1. 12. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 8596 (195002)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 8596 (195002) z prosince 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)