Třída 19 - OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII

Zobrazit obsah třídy 19 - Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN 19 0003 (190003) - září 1981

Funkce optického přenosu. Základní pojmy

190 Kč

ČSN EN ISO 13696 (190004) - prosinec 2022 nové vydání

Optika a optické přístroje - Zkušební metody pro záření rozptýlené optickými prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 19 0010 (190010) - srpen 1984

Objektivy. Značení objektivu

65 Kč

ČSN 19 0020 (190020) - srpen 1985

Ohniskové vzdálenosti snímacích, zvětšovacích a promítacích objektivů

125 Kč

ČSN 19 0025 (190025) - prosinec 1969

Objektivy. Clonová čísla

65 Kč

ČSN EN ISO 11145 (192000) - září 2019 aktuální vydání

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11252 (192005) - duben 2014 aktuální vydání

Lasery a laserová zařízení - Laserové přístroje - Minimální požadavky na dokumentaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11553-1 (192011) - říjen 2020 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro laser

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

475 Kč

ČSN EN ISO 11553-2 (192011) - červen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro ruční laserové opracování

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN ISO 11553-3 (192011) - prosinec 2013

Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 3: Snižování hluku a metody měření hluku strojů pro laserové opracování a ruční laserové opracování a pro pomocná přidružená zařízení (třída přesnosti 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11990 (192012) - duben 2019

Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti úchytky tracheální kanyly a manžety tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11551 (192014) - červen 2020 aktuální vydání

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro absorptanci optických prvků laserů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11670 (192015) - listopad 2003 aktuální vydání

Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Stabilita polohy svazku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11554 (192016) - březen 2018 aktuální vydání

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Metody měření výkonu, energie a časových parametrů laserových svazků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11146-1 (192017) - leden 2022 aktuální vydání

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry šíření laserového svazku - Část 1: Stigmatické a jednoduché astigmatické svazky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11146-2 (192017) - leden 2022 aktuální vydání

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry šíření laserového svazku - Část 2: Hlavní astigmatické svazky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12005 (192018) - prosinec 2022 nové vydání

Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Polarizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13694 (192019) - září 2019 aktuální vydání

Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Metody měření rozdělení hustoty výkonu (energie) laserového svazku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11151-1 (192020) - leden 2016 aktuální vydání

Lasery a laserová zařízení - Standardní optické prvky - Část 1: Optické prvky pro ultrafialovou, viditelnou a blízkou infračervenou spektrální oblast

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11151-2 (192020) - leden 2016 aktuální vydání

Lasery a laserová zařízení - Standardní optické prvky - Část 2: Optické prvky pro infračervenou spektrální oblast

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21254-1 (192022) - duben 2012

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro stanovení prahu poškození způsobeného laserem - Část 1: Definice a obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21254-2 (192022) - duben 2012

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro stanovení prahu poškození způsobeného laserem - Část 2: Určení prahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 21254-3 (192022) - duben 2012

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro stanovení prahu poškození způsobeného laserem - Část 3: Určení zatížitelnosti vzhledem k výkonu (energii) laseru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17526 (192023) - březen 2004

Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Životnost laserů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11810 (192024) - červenec 2016

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metoda a klasifikace odolnosti operačních roušek a dalších přikrývek pro ochranu nemocného vůči únikům laserového záření - Primární zapálení, průnik, šíření plamene a sekundární zapálení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15367-1 (192025) - červen 2004

Lasery a laserová zařízení - Metody měření tvaru laserového svazku - Část 1: Terminologie a základní aspekty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15367-2 (192025) - srpen 2005

Lasery a laserová zařízení - Měřicí metody pro určení tvaru vlnoplochy laserového svazku - Část 2: Shack-Hartmannovy detektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13695 (192026) - listopad 2004

Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Metody měření spektrálních charakteristik laserů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13697 (192027) - říjen 2006

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro zrcadlovou odraznost a propustnost optických součástí laserů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 24013 (192028) - červen 2007

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Měření fázového zpoždění optických prvků pro polarizované laserové zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14881 (193001) - duben 2022 aktuální vydání

Integrovaná optika - Rozhraní - Parametry týkající se vlastností navázání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11807-1 (193002) - duben 2022 aktuální vydání

Integrovaná optika - Slovník - Část 1: Optické vlnovody - Základní termíny a značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11807-2 (193002) - duben 2022 aktuální vydání

Integrovavaná optika - Slovník - Část 2: Termíny používané pro klasifikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14880-1 (193003) - leden 2020 aktuální vydání

Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14880-2 (193003) - červenec 2007

Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 2: Zkušební metody pro aberace vlnoplochy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14880-3 (193003) - listopad 2006

Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 3: Zkušební metody pro optické vlastnosti jiné než optické aberace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14880-4 (193003) - prosinec 2006

Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 4: Zkušební metody pro geometrické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15902 (193004) - červenec 2020 aktuální vydání

Optika a fotonika - Difraktivní optika - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15004-1 (195000) - červen 2021 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Základní požadavky a zkušební metody - Část 1: Obecné požadavky použitelné na všechny oftalmologické přístroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15004-2 (195000) - srpen 2007

Oftalmologické přístroje - Základní požadavky a zkušební metody - Část 2: Ochrana před světelným nebezpečím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8429 (195001) - říjen 1997 aktuální vydání

Optika a optické přístroje. Oftalmologie. Kruhová úhlová stupnice

125 Kč

ČSN EN ISO 8596 (195002) - červenec 2018 aktuální vydání

Oční optika - Zkoušení zrakové ostrosti - Normalizované a klinické optotypy a jejich zobrazení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

530 Kč

ČSN EN ISO 22665 (195003) - srpen 2013

Oční optika a přístroje - Přístroje pro měření axiální délky oka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11380 (195004) - prosinec 1997 aktuální vydání

Optika a optické přístroje - Oční optika - Šablony

125 Kč

ČSN EN ISO 10938 (195006) - květen 2017 aktuální vydání

Oční optika - Zobrazení znaků pro měření zrakové ostrosti - Tištěné, promítané a elektronické

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10939 (195007) - listopad 2017 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Štěrbinové lampy s mikroskopem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10940 (195008) - prosinec 2009 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Kamery očního pozadí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10942 (195009) - září 2022 nové vydání

Oftalmologické přístroje - Přímé oftalmoskopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10943 (195010) - leden 2012 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Nepřímé oftalmoskopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10944 (195011) - prosinec 2009 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Synoptofory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7944 (195012) - leden 1999

Optika a optické přístroje - Referenční vlnové délky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 12865 (195013) - prosinec 2006 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Retinoskopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12867 (195014) - listopad 2010 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Zkušební obruby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8598-1 (195015) - únor 2015

Optika a optické přístroje - Fokometry - Část 1: Přístroje pro všeobecné použití používané pro měření čoček brýlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9342-1 (195016) - říjen 2005

Optika a optické přístroje - Zkušební čočky pro kalibraci fokometrů - Část 1: Zkušební čočky pro fokometry používané pro měření čoček brýlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9342-2 (195016) - květen 2006

Optika a optické přístroje - Zkušební čočky pro kalibraci fokometrů - Část 2: Zkušební čočky pro fokometry používané pro měření kontaktních čoček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9801 (195017) - únor 2010 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Sada zkušebních skel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10341 (195018) - srpen 2013 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Hlavy refraktorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10342 (195019) - listopad 2010 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Oční refraktometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10343 (195020) - prosinec 2014 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Oftalmometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12866 (195021) - leden 2000

Oftalmologické přístroje - Perimetry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 15253 (195022) - březen 2022 aktuální vydání

Oční optika a přístroje - Optické a elektrooptické prostředky pro slabozraké

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8612 (195023) - prosinec 2009 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Tonometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16284 (195024) - srpen 2006 aktuální vydání

Oční optika - Předávání informací pro oční optické zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19980 (195027) - prosinec 2021 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Rohovkové topografy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15752 (195028) - březen 2010

Oftalmologické přístroje - Endoiluminátory - Základní požadavky a metody zkoušení bezpečnosti optického zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7998 (195100) - květen 2006 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové obruby - Seznam ekvivalentních termínů a slovník

230 Kč

ČSN EN ISO 8624 (195101) - leden 2021 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové obruby - Měřicí systém a terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11381 (195103) - květen 2017 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové obruby - Závity šroubů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10322-1 (195104) - říjen 2016 aktuální vydání

Oční optika - Jednostranně leštěné polotovary brýlových čoček - Část 1: Požadavky na polotovary jednoohniskových nebo víceohniskových čoček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10322-2 (195104) - říjen 2016 aktuální vydání

Oční optika - Jednostranně leštěné polotovary brýlových čoček - Část 2: Požadavky na polotovary čoček s progresivní a degresivní lámavostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8980-1 (195105) - říjen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 1: Požadavky na jednoohniskové a víceohniskové čočky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8980-2 (195105) - říjen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 2: Požadavky na čočky s progresivní lámavostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8980-3 (195105) - leden 2023 nové vydání

Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 3: Specifikace propustnosti a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8980-4 (195105) - únor 2007 aktuální vydání

Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 4: Specifikace a zkušební metody pro antireflexní vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8980-5 (195105) - březen 2006

Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 5: Minimální požadavky na otěruvzdornost povrchu brýlových čoček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14889 (195106) - duben 2014 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové čočky - Základní požadavky na dokončené nezabroušené brýlové čočky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN ISO 12870 (195107) - listopad 2018 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové obruby - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16128 ed. 2 (195108) - červenec 2016 aktuální vydání

Oční optika - Referenční metoda zkoušení na uvolňování niklu z brýlových obrub a slunečních brýlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13666 (195109) - září 2019 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové čočky - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14139 (195111) - listopad 2010 aktuální vydání

Oční optika - Požadavky pro sériové presbyopické brýle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 21987 (195113) - říjen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Montované brýlové čočky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10685-1 (195114) - červen 2012

Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 1: Identifikace výrobku a hierarchické uspořádání elektronického katalogu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10685-2 (195114) - říjen 2016 aktuální vydání

Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 2: Obchodní informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10685-3 (195114) - červen 2013

Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 3: Technické informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11981 (195208) - červenec 2018 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení fyzikální kompatibility prostředků pro ošetřování kontaktních čoček s kontaktními čočkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11987 (195210) - listopad 2012 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky - Stanovení doby skladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11980 (195211) - červen 2013 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Pokyny pro klinické zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14534 (195213) - srpen 2015 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11978 (195216) - březen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Informace poskytované výrobcem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN ISO 9394 (195221) - duben 2013 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení biokompatibility zkoušením na oku králíka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13212 (195223) - únor 2015 aktuální vydání

Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Směrnice pro stanovení doby životnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11986 (195226) - červenec 2018 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení pohlcování a uvolňování konzervačních prostředků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14730 (195227) - duben 2015 aktuální vydání

Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Zkouška účinnosti antimikrobiální konzervace a návod pro stanovení doby použitelnosti po otevření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14729 (195228) - leden 2002

Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Mikrobiologické požadavky a zkušební metody pro výrobky a postupy hygienického uchovávání kontaktních čoček

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč

ČSN EN ISO 18369-1 (195229) - březen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky - Část 1: Slovník, třídění a doporučení pro označení vlastností (ISO 18369-1:2017)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 18369-2 (195229) - březen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky - Část 2: Tolerance (ISO 18369-2:2017)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18369-3 (195229) - březen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky - Část 3: Metody měření (ISO 18369-3:2017)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 18369-4 (195229) - březen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky - Část 4: Fyzikálně chemické vlastnosti materiálů kontaktních čoček (ISO 18369-4:2017)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 24157 (195230) - prosinec 2008

Oční optika a optické přístroje - Způsoby reprezentace aberací lidského oka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

ČSN EN ISO 11979-1 (195300) - červenec 2019 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11979-10 (195300) - listopad 2018 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 10: Klinické zkoušky nitroočních čoček pro nápravu ametropie u fakických očí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11979-2 (195300) - únor 2015 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 2: Optické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11979-3 (195300) - srpen 2013 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 3: Mechanické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11979-4 (195300) - červenec 2009 aktuální vydání

Oční implantáty - Nitrooční čočky - Část 4: Označování a informace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

ČSN EN ISO 11979-5 (195300) - duben 2021 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 5: Biologická snášenlivost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11979-6 (195300) - duben 2015 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 6: Skladovací trvanlivost a stabilita při přepravě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11979-7 (195300) - listopad 2018 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 7: Klinické zkoušky nitroočních čoček pro nápravu afakie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11979-8 (195300) - listopad 2017 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 8: Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11979-9 (195300) - březen 2007

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 9: Multifokální nitrooční čočky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.15t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN ISO 15798 (195301) - září 2022 nové vydání

Oftalmologické implantáty - Viskoelastické prostředky pro oční chirurgii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16672 (195302) - duben 2022 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Oční endotamponády

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16671 (195303) - březen 2016 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Iritační roztoky pro oční chirurgii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN 19 6600 (196600) - květen 1981

Fotografické zvětšovací přístroje amatérské. Technické požadavky. Metody zkoušení

125 Kč

ČSN 19 6710 (196710) - březen 1980

Reprografie. Mikrografické kamery. Typy. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 19 6720 (196720) - listopad 1990

Reprografie. Vyvolávací automaty. Technické požadavky

65 Kč

ČSN 19 6730 (196730) - březen 1980

Reprografie. Kopírovací přístroje

125 Kč

ČSN 19 6760 (196760) - březen 1980

Reprografie. Zvětšovací přístroje

125 Kč

ČSN 19 6781 (196781) - červenec 1989

Reprografie. Průtiskové a lihotiskové stroje. Třídění podle přesnosti polohy tisku

125 Kč

ČSN 19 6791 (196791) - březen 1990

Reprografie. Mikrografické cívky

230 Kč

ČSN 19 6792 (196792) - březen 1990

Reprografie. Krabičky pro mikrofilmy. Hlavní rozměry a technické požadavky

65 Kč

ČSN 19 6795 (196795) - březen 1983

Skříně pro ukládání mikrografických médií. Hlavní rozměry a technické požadavky

125 Kč

ČSN ISO 3042 (198005) - březen 1994

Kinematografie. Značení obalů filmové suroviny a magnetických filmů. Určení minimální informace

125 Kč

ČSN ISO 9642 (198046) - červenec 1998

Kinematografie - Časový a řídicí kód obrazových kinematografických systémů s 24, 25 a 30 snímky za sekundu - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 15744 (198050) - srpen 2009

Identifikace filmu - Minimální soubor metadat pro kinematografickou práci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15907 (198051) - prosinec 2010

Identifikace filmu - Zlepšení součinnosti metadat - Nastavení prvku a uspořádání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17650 (198213) - únor 2023

Rámec pro digitální uchovávání kinematografických děl - Balíček pro uchovávání kinematografického díla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč
foo