Třída 1950 - Oční optika, obecné požadavky

Zobrazit obsah třídy 19 - Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 15004-1 (195000) - červen 2021 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Základní požadavky a zkušební metody - Část 1: Obecné požadavky použitelné na všechny oftalmologické přístroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15004-2 (195000) - srpen 2007

Oftalmologické přístroje - Základní požadavky a zkušební metody - Část 2: Ochrana před světelným nebezpečím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8429 (195001) - říjen 1997 aktuální vydání

Optika a optické přístroje. Oftalmologie. Kruhová úhlová stupnice

125 Kč

ČSN EN ISO 8596 (195002) - červenec 2018 aktuální vydání

Oční optika - Zkoušení zrakové ostrosti - Normalizované a klinické optotypy a jejich zobrazení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

530 Kč

ČSN EN ISO 22665 (195003) - srpen 2013

Oční optika a přístroje - Přístroje pro měření axiální délky oka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11380 (195004) - prosinec 1997 aktuální vydání

Optika a optické přístroje - Oční optika - Šablony

125 Kč

ČSN EN ISO 10938 (195006) - květen 2017 aktuální vydání

Oční optika - Zobrazení znaků pro měření zrakové ostrosti - Tištěné, promítané a elektronické

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10939 (195007) - listopad 2017 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Štěrbinové lampy s mikroskopem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10940 (195008) - prosinec 2009 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Kamery očního pozadí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10942 (195009) - listopad 2006 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Přímé oftalmoskopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10943 (195010) - leden 2012 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Nepřímé oftalmoskopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10944 (195011) - prosinec 2009 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Synoptofory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7944 (195012) - leden 1999

Optika a optické přístroje - Referenční vlnové délky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 12865 (195013) - prosinec 2006 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Retinoskopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12867 (195014) - listopad 2010 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Zkušební obruby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8598-1 (195015) - únor 2015

Optika a optické přístroje - Fokometry - Část 1: Přístroje pro všeobecné použití používané pro měření čoček brýlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9342-1 (195016) - říjen 2005

Optika a optické přístroje - Zkušební čočky pro kalibraci fokometrů - Část 1: Zkušební čočky pro fokometry používané pro měření čoček brýlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9342-2 (195016) - květen 2006

Optika a optické přístroje - Zkušební čočky pro kalibraci fokometrů - Část 2: Zkušební čočky pro fokometry používané pro měření kontaktních čoček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9801 (195017) - únor 2010 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Sada zkušebních skel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10341 (195018) - srpen 2013 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Hlavy refraktorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10342 (195019) - listopad 2010 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Oční refraktometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10343 (195020) - prosinec 2014 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Oftalmometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12866 (195021) - leden 2000

Oftalmologické přístroje - Perimetry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 15253 (195022) - březen 2022 nové vydání

Oční optika a přístroje - Optické a elektrooptické prostředky pro slabozraké

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8612 (195023) - prosinec 2009 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Tonometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16284 (195024) - srpen 2006 aktuální vydání

Oční optika - Předávání informací pro oční optické zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19980 (195027) - prosinec 2021 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Rohovkové topografy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15752 (195028) - březen 2010

Oftalmologické přístroje - Endoiluminátory - Základní požadavky a metody zkoušení bezpečnosti optického zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč