ČSN EN 615 (389030) Zrušená norma

Požární ochrana. Hasiva. Technické podmínky pro prášky (kromě prášků pro třídu požáru D)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 615:1994. Tuto evropskou normu lze použít pro hasicí prášky na třídy požárů A, B, C. Pomocí definovaných zkušebních metod specifikuje minimální požadavky na chemické a fyzikální vlastnosti a na minimální hasicí schopnost. Rovněž jsou zde specifikovány požadavky na informace a údaje, které jsou uváděny dodavatelem. Normu nelze použít na prášky pro požáry třídy D. Poznámka 1: Třídy požárů jsou uvedeny v ČSN EN 2. Poznámka 2: Některé země mají národní normy pro prášky na požáry třídy D. ČSN EN 615 (38 9030) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN 615 (389030)
Katalogové číslo 20311
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963203119
Změny a opravy UR 1.97, A1 6.02t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2009
a nahrazena ČSN EN 615 (389030)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)