ČSN EN ISO 2060 (800702)

Textilie. Nitě na návinech. Zjišťování jemnosti (délkové hmotnosti) pásmovou metodou

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví metodu pro zjišťování délkové hmotnosti všech druhů nití ve formě návinů, s výjimkou nití, které jsou předmětem samostatné mezinárodní normy. Obsahuje sedm volitelných postupů, které jsou založeny na různých metodách klimatizace a přípravy (viz 4.1 a 4.2). Vzhledem k tomu, že různými postupy se nedosáhne stejných hodnot, je důležité, aby postup, který má být použit, byl odsouhlasen všemi stranami zainteresovanými na výsledcích zkoušek. Ačkoliv je tato metoda určena pro zjišťování délkové hmotnosti nití, je často žádoucí, spojovat toto zjišťování se zkouškami pevnosti a/nebo stanovením obchodní hmotnosti. Pokud se v takovém případě použije jiná než touto normou stanovená délka pásma, musí být použitá délka a všechny od ní odvozené korekce odsouhlaseny všemi stranami zainteresovanými na výsledcích zkoušek.

Označení ČSN EN ISO 2060 (800702)
Katalogové číslo 20465
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963204659
Tato norma nahradila ČSN 80 0702 (800702) z června 1974
Dostupnost skladem (tisk na počkání)