ČSN EN 22922 (011665) Zrušená norma

Akustika. Měření hluku vyzařovaného plavidly na vnitrozemských vodních cestách a v přístavech (ISO 2922:1975)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje podmínky pro získání reprodukovatelných a srovnatelných výsledků měření hladiny hluku a spektra hluku vyzařovaného plavidly všech druhů na vnitrozemských vodních cestách a přístavech. Normu je možné použít i k měření hluku malých námořních plavidel, přístavních plavidel a bagrů.
Norma popisuje druhy zkoušek, měřené veličiny, měřící zařízení, akustické prostředí, metrologické podmínky, podmínky zkoušení a měření vzdáleností, provozní podmínky plavidla během zkoušky, umístění mikrofonu, zkušební postup a zkušební protokol.
Příloha uvádí podmínky pro měření hluku sání a výfuku a měření na zakotvených lodích.
Touto normou se nahrazuje ČSN 32 0041 z 5/93

Označení ČSN EN 22922 (011665)
Katalogové číslo 20310
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963203102
Norma byla zrušena k 1. 11. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 2922 (011665)
Tato norma nahradila ČSN 32 0041 (320041) z května 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)