ICS 17.140.30 - Hluk vyzařovaný dopravními prostředky

ČSN ISO 13472-1 (011649) - září 2004

Akustika - Měření in situ zvukové pohltivosti povrchu vozovky - Část 1: Metoda zvětšené plochy

350 Kč

ČSN ISO 13472-2 (011649) - srpen 2010

Akustika - Měření vlastností zvukové pohltivosti vozovky in situ - Část 2: Bodová metoda pro odrazivé povrchy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 3891 (011650) - leden 1994

Akustika. Postup pro popis leteckého hluku vnímaného na zemi

440 Kč

ČSN EN ISO 2922 (011665) - říjen 2001

Akustika - Měření zvuku šířeného vzduchem vyzařovaného plavidly na vnitrozemských vodních cestách a v přístavech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

295 Kč

ČSN EN ISO 13473-1 (011678) - září 2019 aktuální vydání

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 1: Určování průměrné hloubky profilu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13473-5 (011678) - srpen 2010

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 5: Stanovení megatextury

350 Kč

ČSN ISO 13473-2 (011678) - prosinec 2003

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 2: Terminologie a základní požadavky vztahující se k analýze profilu textury vozovky

340 Kč

ČSN ISO 13473-3 (011678) - září 2004

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 3: Specifikace a klasifikace profilometrů

230 Kč

ČSN EN ISO 11819-2 (011679) - březen 2018 aktuální vydání

Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 2: Metoda malé vzdálenosti

570 Kč

ČSN ISO 11819-1 (011679) - srpen 2000

Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 1: Statistická metoda při průjezdu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.01t

372 Kč

ČSN P ISO/TS 11819-3 (011679) - září 2018

Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 3: Referenční pneumatiky

340 Kč

ČSN ISO 10844 (011683) - březen 2015 aktuální vydání

Akustika - Specifikace zkušebních drah pro měření hluku vyzařovaného silničními vozidly a jejich pneumatikami

440 Kč

ČSN ISO 5128 (011685) - listopad 2002

Akustika - Měření vnitřního hluku motorových vozidel

190 Kč

ČSN ISO 16254 (011686) - září 2017

Akustika - Měření zvuku vyzařovaného silničními vozidly kategorie M a N v klidu a za jízdy nízkou rychlostí - Technická metoda

350 Kč

ČSN ISO 362-1 (011686) - červenec 2015 aktuální vydání

Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 1: Kategorie M a N

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 362-2 (011686) - květen 2010

Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 2: Kategorie L

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 362-3 (011686) - leden 2017

Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 3: Zkoušení kategorií M a N ve vnitřním prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 20906 (011691) - červenec 2010

Akustika - Automatické monitorování leteckého zvuku v okolí letišť

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 1.14t

475 Kč

ČSN EN 12053 +A1 (268891) - únor 2009 aktuální vydání

Bezpečnost manipulačních vozíků - Zkušební metody měření emisí hluku

230 Kč

ČSN 27 4210 (274210) - červenec 2004

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách

190 Kč

ČSN EN ISO 3095 (280350) - březen 2014 aktuální vydání

Akustika - Železniční aplikace - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly

550 Kč

ČSN EN ISO 3381 (281531) - říjen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku uvnitř kolejových vozidel

340 Kč

ČSN EN 15892 (281532) - září 2011

Železniční aplikace - Emise hluku - Měření hluku uvnitř kabiny strojvedoucího

230 Kč

ČSN EN 1501-4 (300350) - duben 2008

Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 4: Postup zkoušení hluku vozidel pro svoz odpadu

230 Kč

ČSN EN 12736 (300532) - říjen 2002

Elektricky poháněná silniční vozidla - Vnitřní hluk vozidla při nabíjení vestavěným nabíječem - Stanovení hladiny akustického výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 20283-2 (320033) - září 2009

Vibrace - Měření vibrací na lodích - Část 2: Měření konstrukčních vibrací

230 Kč

ČSN EN ISO 14509-1 (320265) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 1: Postupy měření během proplutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14509-3 (320265) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 3: Výpočty a postupy měření pro stanovení hluku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15769 (656562) - listopad 2009

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení vzhledu - Vizuální metoda

125 Kč

ČSN EN 15461 +A1 (736340) - červenec 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Emise hluku - Charakterizace dynamických vlastností úseků koleje pro měření hluku při průjezdech

230 Kč

ČSN EN 15610 (736341) - listopad 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Emise hluku - Měření drsnosti povrchu kolejnic ve vztahu k hluku valení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16272-3-2 (736342) - prosinec 2014

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-2: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace přímého zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16272-6 (736342) - únor 2015

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 6: Inherentní charakteristiky - Hodnoty vzduchové zvukové izolace za podmínek přímého zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1793-1 (737060) - prosinec 2017 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti v podmínkách difuzního zvukového pole

340 Kč

ČSN EN 1793-2 (737060) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole

230 Kč

ČSN EN 1793-3 (737060) - září 1998

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu

125 Kč

ČSN EN 1793-4 (737060) - září 2015

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda pro stanovení akustických vlastností - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Určení hodnot difrakce in situ

350 Kč

ČSN EN 1793-5 (737060) - srpen 2017 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t

570 Kč

ČSN EN 1793-6 (737060) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole

440 Kč