ČSN EN ISO 1797-2 (856004) Zrušená norma

Stomatologické rotační nástroje. Stopky. Část 1: Stopky z plastu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: "EN ISO 1797-2:1995 Stomatologické rotační nástroje. Stopky. Část 2: Stopky z plastu byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN ISO 1797-2 bez jakýchkoli modifikací. Uvedená norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský Dvůr 5." V národní předmluvě jsou pouze uvedeny citované normy a obdobné mezinárodní a zahraniční normy. Komerčně dostupný český výtisk této normy tedy neobsahuje žádná normativní ustanovení, tj. vlastní text normy. ČSN EN ISO 1797-2 (85 6004) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN ISO 1797-2 (856004)
Katalogové číslo 20670
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963206707
Norma byla zrušena k 1. 1. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 1797 (856004)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 1797 (856004)
Stomatologie - Stopky pro rotační a oscilační nástroje