ČSN EN ISO 9887 (757774)

Jakost vod. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Semikontinuální metoda s aktivovaným kalem (SCAS)

ČSN EN ISO 9887 Jakost vod. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Semikontinuální metoda s aktivovaným kalem (SCAS)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 9887:1992. Určuje metodu pro stanovení úplné nebo primární biologické rozložitelnosti organických látek. Zkušební podmínky popsané v této normě jsou příznivější pro biologický rozklad než podmínky uvedené v postupech podle ISO 7827, ISO 9408 a ISO 9439. Metoda je aplikovatelná pro organické látky, které: - jsou rozpustné v koncentracích použitých za podmínek zkoušky, - nejsou těkavé nebo mají zanedbatelnou tenzi par za podmínek zkoušky, - se neztrácejí vypěněním za podmínek zkoušky, - se významně nesorbují na skle a aktivovaném kalu, - nepůsobí inhibičně na mikroorganismy inokula v koncentracích zvolených pro zkoušku; inhibiční vlivy mohou být stanoveny vhodnou metodou (např. ISO 8192). Jestliže je zkoušená látka toxická, musí být počáteční koncentrace snížena nebo může být použito předem adaptované inokulum. Poznámka: Tento postup může být také použit pro vypěstování adaptovaného aktivovaného kalu, který bude sloužit jako adaptované inokulum pro jiné testy biologické rozložitelnosti. V předmluvě k normě je uvedena tato: Výstraha! Aktivovaný kal a splašková odpadní voda mohou obsahovat potenciálně patogenní organismy. Proto při manipulaci s nimi musí být přijata vhodná opatření. Se zkoušenými toxickými látkami nebo látkami neznámých vlastností musí být zacházeno opatrně. Normalizovány jsou zkušební podmínky, chemikálie, přístroje a pomůcky, postup zkoušky, výpočet a vyjadřování výsledků a protokol o zkoušce. ČSN EN ISO 9887 (75 7774) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN ISO 9887 (757774)
Katalogové číslo 20426
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963204260
Dostupnost skladem (tisk na počkání)