ČSN IEC 1227 (356624) Zrušená norma

Jaderné elektrárny. Dozorny. Řídicí prostředky operátora

ČSN IEC 1227 Jaderné elektrárny. Dozorny. Řídicí prostředky operátora
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma doplňuje IEC 964, která platí pro navrhování dozoren jaderných elektráren. Stanovuje požadavky na rozhraní člověk-stroj (MMI) pro pevně přiřazené systémy, konvenční systémy na volbu a systémy s programovatelnými řídicími prostředky. Pro blokovou dozornu jaderné elektrárny obsahuje IEC 964 obecné požadavky pro uspořádání, uživatelské potřeby a metody verifikace a validace. Tyto zásady nebudou v této normě opakovány. S touto normou má být zároveň používána norma IEC pro zobrazovací jednotky pro blokovou dozornu (připravuje se). Avšak tam, kde je to nezbytné z hlediska správného použití požadavků na řízení, budou uvedeny některé odkazy. Norma je určena pro použití při navrhování nových blokových dozoren jaderných elektráren, projektovaných podle IEC 964, zahajované po vydání této normy. Pokud má být použita pro náhradní řídicí stanoviště, místní řídicí stanoviště, pro stávající dozorny nebo jejich návrhy, musí být zvláštní pozornost věnována jak vlastnímu přizpůsobení systémů, tak úrovni automatizace, kterou lze použít.

Označení ČSN IEC 1227 (356624)
Katalogové číslo 20499
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963204994
Norma byla zrušena k 1. 8. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)