ČSN EN 61285 (356541) Zrušená norma

Řízení průmyslových procesorů. Bezpečnost analyzátorových domků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 61285:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1285:1994 i její corrigendum z října 1994 byly schváleny CENELEC jako evropská norma bez modifikací. Popisuje fyzikální požadavky na bezpečný provoz měřicího systému obsahujícího procesní analyzátor, který je, z důvodu zajištění jeho ochrany proti požáru, výbuchu i nebezpečí poškození zdraví, umístěn v analyzátorovém domku (AH - analyser house). Kapitola 4 určuje umístění analyzátorových domků a jejich spojení s oblastmi daného procesu. Kapitola 5 určuje koncepci, konstrukci a dispoziční uspořádání analyzátorového domku. Nezabývá se těmi částmi měřicího systému analyzátoru, které jsou instalovány jinde, jako jsou například místnosti pro úpravu vzorku (SCR - sample conditioning rooms) nebo rozvodné místnosti. Kapitola 6 pojednává o opatřeních pro snížení nebezpečí výbuchu u analyzátorových domků během provádění údržby zařízení při zapnutém napájení a otevřeném krytu. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví je důležitá kapitola 7, která stanovuje opatření pro ochranu personálu proti zdraví nebezpečným látkám přítomným v prostředí analyzátorových domků. Jde o neobvykle rozsáhlou kapitolu (21 článků a bezmála 3 stránky), která ovšem stanovuje ochranná opatření jen na obecné úrovni. Pokud jde o nebezpečí intoxikace (poškození zdraví z chemických látek) nedostatečně přesně rozlišuje mezi hladinami blízkými LEL (lower explosive limit) a OEL (occupational exposure limit), i když zdůrazňuje, že mezi nimi je velký rozdíl. Na škodu je i neodborný překlad (Např. occupational exposure limit překládá jako "meze povoleného pracovního působení".) ČSN EN 61285 (35 6541) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN 61285 (356541)
Katalogové číslo 20505
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963205052
Změny a opravy Z1 6.05t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2007
a nahrazena ČSN EN 61285 ed. 2 (356541)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)