Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
74742 ČSN ISO 3511-1 (013620) - prosinec 2005
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 1: Základní požadavky
230 Kč vč. DPH
74743 ČSN ISO 3511-2 (013620) - prosinec 2005
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 2: Rozšíření základních požadavků
230 Kč vč. DPH
74716 ČSN ISO 3511-3 (013620) - prosinec 2005
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 3: Podrobné značky pro propojovací schémata přístrojového vybavení
340 Kč vč. DPH
74744 ČSN ISO 3511-4 (013620) - prosinec 2005
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 4: Základní značky pro řízení procesů počítačem, rozhraní a sdílené zobrazovací a řídicí funkce
230 Kč vč. DPH
89732 ČSN EN 60534-2-1 ed. 2 (134510) - prosinec 2011 aktuální vydání
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.16tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
84953 ČSN EN 60534-2-4 (134510) - březen 2010
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-4: Poměrné průtočné charakteristiky a regulační rozsah
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
69387 ČSN EN 60534-2-5 (134510) - duben 2004
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-5: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin vícestupňovými regulačními armaturami s mezistupňovou regulací
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
57307 ČSN EN 60534-3-3 (134510) - prosinec 1999
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-3: Rozměry - Stavební délky dvojcestných regulačních kulových ventilů přímých s konci pro přivaření
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.
230 Kč vč. DPH
70461 ČSN EN 60534-5 (134510) - srpen 2004
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 5: Značení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
75338 ČSN EN 60534-8-4 (134510) - květen 2006
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-4: Hluk - Obecné podmínky - Předběžný výpočet hluku vybuzeného průtokem kapalin regulační armaturou
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.16tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
Norma bude zrušena k 20. říjnu 2018 (zobrazit náhrady)
802 Kč vč. DPH
99572 ČSN EN 60534-8-4 ed. 2 (134510) - červen 2016 aktuální vydání
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-4: Hluk - Obecné podmínky - Předběžný výpočet hluku vybuzeného průtokem kapalin regulační armaturou
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
80333 ČSN EN 60534-9 (134510) - duben 2008
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 9: Zkušební metoda na odezvu měřicího systému z úrovně vstupů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
90714 ČSN EN 60534-8-2 ed. 2 (134582) - červenec 2012 aktuální vydání
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-2: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin řídicími ventily
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
65194 ČSN EN 61514 (134590) - listopad 2002
Regulační systémy pro průmyslové procesy - Metody hodnocení výkonu polohovacích regulátorů armatury s pneumatickými výstupy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
94285 ČSN EN 61514-2 ed. 2 (134590) - duben 2014
Regulační systémy pro průmyslové procesy - Část 2: Metody vyhodnocování výkonů inteligentních polohovacích regulátorů armatur s pneumatickými výstupy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
83341 ČSN EN 61298-1 ed. 2 (180001) - srpen 2009 aktuální vydání
Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 1: Obecné úvahy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
83338 ČSN EN 61298-2 ed. 2 (180001) - srpen 2009 aktuální vydání
Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 2: Zkoušky při referenčních podmínkách
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
83339 ČSN EN 61298-3 ed. 2 (180001) - srpen 2009 aktuální vydání
Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 3: Zkoušky pro určování účinků ovlivňujících veličin
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
83340 ČSN EN 61298-4 ed. 2 (180001) - srpen 2009 aktuální vydání
Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 4: Obsah hodnotící zprávy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
71871 ČSN EN 61003-1 ed. 2 (180105) - prosinec 2004
Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 1: Metody hodnocení vlastností
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.17tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Norma bude zrušena k 4. listopadu 2019 (zobrazit náhrady)
472 Kč vč. DPH
502198 ČSN EN 61003-1 ed. 3 (180105) - duben 2017
Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 1: Metody hodnocení vlastností
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
85809 ČSN EN 61003-2 (180105) - květen 2010
Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 2: Vodítko pro prohlídku a kusové zkoušky
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.17tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Norma bude zrušena k 4. listopadu 2019 (zobrazit náhrady)
262 Kč vč. DPH
502200 ČSN EN 61003-2 ed. 2 (180105) - duben 2017 aktuální vydání
Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 2: Vodítko pro prohlídku a kusové zkoušky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
25305 ČSN IEC 946 (180112) - říjen 1992
Dvojkové stejnosměrné napěťové signály pro systémy měření a řízení procesů
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.97t


315 Kč vč. DPH
18002 ČSN EN 60382 (180113) - září 1995
Analogový pneumatický signál pro systémy řízení procesů
125 Kč vč. DPH
87383 ČSN EN 61508-2 ed. 2 (180301) - únor 2011 aktuální vydání
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností
590 Kč vč. DPH
87387 ČSN EN 61508-3 ed. 2 (180301) - leden 2011 aktuální vydání
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 3: Požadavky na software
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
945 Kč vč. DPH
87385 ČSN EN 61508-4 ed. 2 (180301) - únor 2011 aktuální vydání
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 4: Definice a zkratky
350 Kč vč. DPH
87389 ČSN EN 61508-5 ed. 2 (180301) - leden 2011 aktuální vydání
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity bezpečnosti
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
87391 ČSN EN 61508-6 ed. 2 (180301) - leden 2011 aktuální vydání
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
945 Kč vč. DPH
87393 ČSN EN 61508-7 ed. 2 (180301) - leden 2011 aktuální vydání
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 7: Přehled technik a opatření
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
990 Kč vč. DPH
74295 ČSN EN 61511-1 (180303) - říjen 2005
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Požadavky na systémy hardwaru a softwaru, struktura, definice
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.18tNorma bude zrušena k 21. dubnu 2020 (zobrazit náhrady)
622 Kč vč. DPH
74297 ČSN EN 61511-2 (180303) - říjen 2005
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 61511-1
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.18tNorma bude zrušena k 21. dubnu 2020 (zobrazit náhrady)
602 Kč vč. DPH
74296 ČSN EN 61511-3 (180303) - říjen 2005
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně integrity bezpečnosti
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.18tNorma bude zrušena k 21. dubnu 2020 (zobrazit náhrady)
472 Kč vč. DPH
79894 ČSN EN 61987-1 (180410) - listopad 2007
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 1: Měřicí zařízení s analogovým a digitálním výstupem
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
85699 ČSN EN 61987-10 (180410) - duben 2010
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 10: Seznam vlastností (LOP) pro měření průmyslových procesů a řízení elektronických dat - Základy
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
92383 ČSN EN 61987-11 (180410) - duben 2013
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 11: Seznam vlastností pro elektronickou výměnu dat pro měření a řízení průmyslových procesů - Všeobecné struktury
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.17tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
Norma bude zrušena k 21. dubnu 2020 (zobrazit náhrady)
602 Kč vč. DPH
502868 ČSN EN 61987-11 ed. 2 (180410) - říjen 2017 aktuální vydání
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 11: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné struktury
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
500836 ČSN EN 61987-12 (180410) - leden 2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 12: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření průtoku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500837 ČSN EN 61987-13 (180410) - leden 2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 13: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření tlaku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501164 ČSN EN 61987-14 (180410) - únor 2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 14: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření teploty
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502512 ČSN EN 61987-15 (180410) - srpen 2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 15: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření hladiny
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502870 ČSN EN 61987-16 (180410) - říjen 2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 16: Seznam vlastností (LOP) pro elektonickou výměnu dat pro zařízení měření hustoty
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504050 ČSN EN 61987-24-2 (180410) - duben 2018
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-2: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro příslušenství ventilů/aktuátorů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504049 ČSN EN 61987-24-3 (180410) - duben 2018
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-3: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro příslušenství pro úpravu průtoku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
91571 ČSN EN 62337 ed. 2 (180411) - listopad 2012 aktuální vydání
Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů - Postupné kroky a činnosti
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
91569 ČSN EN 62381 ed. 2 (180412) - listopad 2012 aktuální vydání
Automatické systémy v průmyslových procesech - Výrobní přejímací zkouška (FAT), přejímací zkouška na místě (SAT) a zkouška začlenění v místě (SIT)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
93596 ČSN EN 62382 ed. 2 (180413) - srpen 2013 aktuální vydání
Řídicí systémy v průmyslových procesech - Zpětná elektrická kontrola a zpětná kontrola měření
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
84432 ČSN EN 62419 (180414) - listopad 2009
Technologie řízení - Pravidla pro označování měřicích přístrojů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
85520 ČSN EN 62424 (180415) - duben 2010
Znázornění v technice řízení procesů - Požadavky v P&I diagramech a pro výměnu dat mezi nářadím P&ID a PCE-CAE
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.17tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Norma bude zrušena k 19. srpnu 2019 (zobrazit náhrady)
977 Kč vč. DPH
502352 ČSN EN 62424 ed. 2 (180415) - květen 2017 aktuální vydání
Znázornění v technice řízení procesů - Požadavky v P&I diagramech a pro výměnu dat mezi nářadím P&ID a PCE-CAE
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
990 Kč vč. DPH
19380 ČSN EN 60654-1 (180421) - květen 1996
Měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Provozní podmínky. Část 1: Klimatické podmínky
340 Kč vč. DPH
28547 ČSN IEC 654-2 (180421) - únor 1993
Provozní podmínky pro měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Část 2: Napájení
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.97t, A1 3.97t, Z2 7.98t


326 Kč vč. DPH
28604 ČSN IEC 654-3 (180421) - březen 1993
Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 3: Mechanické vlivy
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.97t


222 Kč vč. DPH
28605 ČSN IEC 654-4 (180421) - březen 1993
Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 4: Vlivy koroze a eroze
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.99t


262 Kč vč. DPH
70944 ČSN EN 60873-1 (180431) - srpen 2004
Elektrické a pneumatické analogové pásové zapisovače pro použití v řídicích systémech průmyslových procesů - Část 1: Metody vyhodnocování vlastností
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
71756 ČSN EN 60873-2 (180431) - prosinec 2004
Elektrické a pneumatické analogové pásové zapisovače pro použití v řídicích systémech průmyslových procesů - Část 2: Návod pro přejímku a kusové zkoušky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
88181 ČSN EN 60546-1 ed. 2 (180436) - květen 2011 aktuální vydání
Regulátory s analogovými signály pro použití v systémech řízení průmyslových procesů - Část 1: Metody hodnocení provozuschopnosti
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
88185 ČSN EN 60546-2 ed. 2 (180436) - květen 2011 aktuální vydání
Regulátory s analogovými signály pro použití v systémech řízení průmyslových procesů - Část 2: Návod pro kontrolní a kusové zkoušky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
93651 ČSN EN 61499-4 ed. 2 (180441) - září 2013 aktuální vydání
Funkční bloky - Část 4: Pravidla profilů shody
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
18007 ČSN EN 61069-1 (180451) - září 1995
Měření a řízení průmyslových procesů. Hodnocení vlastností systému pro odhad systému. Část 1: Všeobecné úvahy a metodologie
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.17tNorma bude zrušena k 28. říjnu 2019 (zobrazit náhrady)
262 Kč vč. DPH
501981 ČSN EN 61069-1 ed. 2 (180451) - březen 2017 aktuální vydání
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 1: Terminologie a základní pojmy
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
19507 ČSN EN 61069-2 (180451) - duben 1996
Měření a řízení průmyslových procesů. Hodnocení vlastností systému pro odhad systému. Část 2: Metodika odhadu
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.17tNorma bude zrušena k 28. říjnu 2019 (zobrazit náhrady)
262 Kč vč. DPH
501983 ČSN EN 61069-2 ed. 2 (180451) - březen 2017 aktuální vydání
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 2: Metodika odhadu
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
51326 ČSN EN 61069-3 (180451) - březen 1998
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 3: Odhad funkčnosti systému
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.17tNorma bude zrušena k 28. říjnu 2019 (zobrazit náhrady)
372 Kč vč. DPH
501985 ČSN EN 61069-3 ed. 2 (180451) - březen 2017 aktuální vydání
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 3: Odhad funkčnosti systému
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
53912 ČSN EN 61069-4 (180451) - červen 1999
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 4: Odhad provozuschopnosti systému
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.06t, Z1 3.17tNorma bude zrušena k 11. listopadu 2019 (zobrazit náhrady)
402 Kč vč. DPH
501987 ČSN EN 61069-4 ed. 2 (180451) - březen 2017 aktuální vydání
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 4: Odhad provozuschopnosti systému
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
26001 ČSN EN 61069-5 (180451) - září 1997
Měření a řízení průmyslových procesů. Hodnocení vlastností systému pro odhad systému. Část 5: Odhad spolehlivosti systému
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.17tNorma bude zrušena k 20. červenci 2019 (zobrazit náhrady)
382 Kč vč. DPH
501989 ČSN EN 61069-5 ed. 2 (180451) - březen 2017 aktuální vydání
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 5: Odhad spolehlivosti systému
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
55672 ČSN EN 61069-6 (180451) - červenec 1999
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 6: Odhad obsluhovatelnosti systému
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.17tNorma bude zrušena k 20. červenci 2019 (zobrazit náhrady)
372 Kč vč. DPH
501991 ČSN EN 61069-6 ed. 2 (180451) - březen 2017 aktuální vydání
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 6: Odhad obsluhovatelnosti systému
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
58705 ČSN EN 61069-7 (180451) - duben 2000
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 7: Odhad bezpečnosti systému
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.17tNorma bude zrušena k 20. červenci 2019 (zobrazit náhrady)
262 Kč vč. DPH
501993 ČSN EN 61069-7 ed. 2 (180451) - březen 2017 aktuální vydání
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 7: Odhad bezpečnosti systému
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
58706 ČSN EN 61069-8 (180451) - duben 2000
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 8: Odhad neúkolových vlastností systému
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.17tNorma bude zrušena k 20. červenci 2019 (zobrazit náhrady)
382 Kč vč. DPH
501995 ČSN EN 61069-8 ed. 2 (180451) - březen 2017 aktuální vydání
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 8: Odhad ostatních vlastností systému
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
88675 ČSN EN 60770-1 ed. 2 (181078) - září 2011 aktuální vydání
Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 1: Metody hodnocení vlastností
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
88677 ČSN EN 60770-2 ed. 2 (181078) - září 2011 aktuální vydání
Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 2: Návod pro inspekční a kusové zkoušky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
96954 ČSN EN 60770-3 ed. 2 (181078) - březen 2015 aktuální vydání
Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 3: Metody hodnocení vlastností inteligentních převodníků
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
59837 ČSN EN 61512-1 (182001) - září 2000
Dávkové řízení - Část 1: Modely a terminologie
590 Kč vč. DPH
82333 ČSN EN 61512-3 (182001) - duben 2009
Dávkové řízení - Část 3: Předpisy pro celkové a místní systémy a prezentace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
94813 ČSN EN 62264-1 ed. 2 (182002) - březen 2014 aktuální vydání
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 1: Modely a terminologie
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
94811 ČSN EN 62264-2 ed. 2 (182002) - duben 2014 aktuální vydání
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 2: Cílové modely a atributy pro integrované systémy podnikového řízení
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 050 Kč vč. DPH
501249 ČSN EN 61784-3 ed. 3 (184001) - únor 2017
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Obecná pravidla a definice profilů
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.18tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
930 Kč vč. DPH
504483 ČSN EN 61784-3-13 ed. 2 (184001) - červen 2018
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-13: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 13
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 100 Kč vč. DPH
504500 ČSN EN 61784-3-17 (184001) - červen 2018
Průmyslové komunikační stíě - Profily - Část 3-17: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 17
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
504298 ČSN EN 61784-3-2 ed. 3 (184001) - květen 2018
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 520 Kč vč. DPH
504302 ČSN EN 61784-3-3 ed. 3 (184001) - květen 2018
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 3
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
504481 ČSN EN 61784-3-8 ed. 2 (184001) - červen 2018 nové vydání
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
90958 ČSN EN 61784-5-10 ed. 2 (184001) - září 2012 aktuální vydání
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-10: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 10
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.16tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
580 Kč vč. DPH
94933 ČSN EN 61784-5-11 ed. 3 (184001) - červenec 2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-11: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 11
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
91391 ČSN EN 61784-5-12 (184001) - září 2012
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-12: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 12
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.16tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
580 Kč vč. DPH
94936 ČSN EN 61784-5-13 (184001) - červenec 2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-13: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 13
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
94951 ČSN EN 61784-5-14 ed. 2 (184001) - červenec 2014 aktuální vydání
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-14: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 14
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
91393 ČSN EN 61784-5-15 (184001) - září 2012
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-15: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 15
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.16tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
580 Kč vč. DPH
94937 ČSN EN 61784-5-16 (184001) - červenec 2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-16: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 16
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
94953 ČSN EN 61784-5-17 (184001) - červenec 2014
Průmyslové komunikační sítě - Část 5-17: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 17
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
95117 ČSN EN 61784-5-18 (184001) - červenec 2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-18: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 18
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
94940 ČSN EN 61784-5-19 (184001) - červenec 2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-19: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 19
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
94941 ČSN EN 61784-5-2 ed. 3 (184001) - červenec 2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
990 Kč vč. DPH
94943 ČSN EN 61784-5-3 ed. 3 (184001) - červenec 2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
91390 ČSN EN 61784-5-4 (184001) - září 2012
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-4: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 4
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.16tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
670 Kč vč. DPH
94945 ČSN EN 61784-5-6 ed. 3 (184001) - červenec 2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
94932 ČSN EN 61784-5-8 (184001) - červenec 2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 8
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
98159 ČSN EN 62657-2 (184002) - únor 2016
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 2: Správa koexistence
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.18tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
Norma bude zrušena k 15. červnu 2020 (zobrazit náhrady)
622 Kč vč. DPH
503621 ČSN EN 62657-2 ed. 2 (184002) - únor 2018 nové vydání
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 2: Správa koexistence
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
80912 ČSN EN 61804-2 ed. 2 (184003) - květen 2008
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů - Část 2: Specifikace pojmu FB
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
89098 ČSN EN 61804-3 ed. 2 (184003) - září 2011
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů - Část 3: Jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL)
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.16tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Norma bude zrušena k 14. červenci 2018 (zobrazit náhrady)
2 832 Kč vč. DPH
99010 ČSN EN 61804-3 ed. 3 (184003) - březen 2016
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 3: Syntaxe a sémantika EDDL
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 730 Kč vč. DPH
99847 ČSN EN 61804-4 (184003) - srpen 2016
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 4: Výklad popisu elektronického zařízení (EDD)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
99009 ČSN EN 61804-5 (184003) - březen 2016
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 5: Vestavěná knihovna EDDL
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 365 Kč vč. DPH
98133 ČSN EN 62541-10 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání
Sjednocená architektura OPC - Část 10: Programy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
98130 ČSN EN 62541-100 (184004) - prosinec 2015
Sjednocená architektura OPC - Část 100: Rozhraní zařízení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
98132 ČSN EN 62541-11 (184004) - prosinec 2015
Sjednocená architektura OPC - Část 11: Historický přístup
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
98131 ČSN EN 62541-13 (184004) - prosinec 2015
Sjednocená architektura OPC - Část 13: Seskupování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
98417 ČSN EN 62541-3 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání
Sjednocená architektura OPC - Část 3: Model prostoru adres
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
98491 ČSN EN 62541-4 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání
Sjednocená architektura OPC - Část 4: Služby
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 150 Kč vč. DPH
98489 ČSN EN 62541-5 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání
Sjednocená architektura OPC - Část 5: Model informací
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
98487 ČSN EN 62541-6 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání
Sjednocená architektura OPC - Část 6: Mapování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
98139 ČSN EN 62541-7 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání
Sjednocená architektura OPC - Část 7: Profily
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
98137 ČSN EN 62541-8 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání
Sjednocená architektura OPC - Část 8: Přístup dat
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
98135 ČSN EN 62541-9 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání
Sjednocená architektura OPC - Část 9: Signalizace a podmínky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
98592 ČSN EN 62769-1 (184005) - únor 2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 1: Přehled
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
98597 ČSN EN 62769-101-1 (184005) - únor 2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-1: Profily - Základ sběrnice pole H1
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
98598 ČSN EN 62769-101-2 (184005) - únor 2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-2: Profily - Základ sběrnice pole HSE
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
98355 ČSN EN 62769-103-1 (184005) - únor 2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-1: Profily - PROFIBUS
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
98356 ČSN EN 62769-103-4 (184005) - únor 2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-4: Profily - PROFINET
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
98588 ČSN EN 62769-109-1 (184005) - únor 2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 109-1: HARTR a WirelessHARTR
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
98591 ČSN EN 62769-2 (184005) - únor 2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 2: Klient FDI
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
98590 ČSN EN 62769-3 (184005) - únor 2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 3: Server FDI
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
98593 ČSN EN 62769-4 (184005) - únor 2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 4: Soubor části FDI
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
98596 ČSN EN 62769-5 (184005) - únor 2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 5: Informační model FDI
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
98595 ČSN EN 62769-6 (184005) - únor 2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 6: Technologie mapování FDI
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
98594 ČSN EN 62769-7 (184005) - únor 2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 7: Komunikační zařízení FDI
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
96215 ČSN EN 61158-1 (184020) - únor 2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnic pole - Část 1: Přehled a návod pro soubory IEC 61158 a IEC 61784
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
96734 ČSN EN 61158-4-1 ed. 2 (184020) - červen 2015 aktuální vydání
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-1: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 1
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
2 650 Kč vč. DPH
96744 ČSN EN 61158-4-4 ed. 2 (184020) - červen 2015 aktuální vydání
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-4: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 4
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
96941 ČSN EN 61158-6-10 ed. 3 (184020) - červen 2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-10: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 10
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
4 450 Kč vč. DPH
97001 ČSN EN 61158-6-12 ed. 3 (184020) - červen 2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-12: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 12
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
96943 ČSN EN 61158-6-13 ed. 2 (184020) - červen 2015 aktuální vydání
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-13: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 13
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
96945 ČSN EN 61158-6-14 ed. 3 (184020) - červen 2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-14: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 14
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
96933 ČSN EN 61158-6-2 ed. 3 (184020) - červen 2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-2: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 2
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 700 Kč vč. DPH
96931 ČSN EN 61158-6-3 ed. 3 (184020) - červen 2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-3: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 3
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
2 400 Kč vč. DPH
96935 ČSN EN 61158-6-4 ed. 2 (184020) - červen 2015 aktuální vydání
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-4: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 4
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
96937 ČSN EN 61158-6-5 ed. 2 (184020) - červen 2015 aktuální vydání
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-5: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 5
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
96939 ČSN EN 61158-6-9 ed. 3 (184020) - červen 2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-9: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 9
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
504304 ČSN EN 62439-2 ed. 2 (184022) - květen 2018 nové vydání
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
990 Kč vč. DPH
85700 ČSN EN 62453-1 (184023) - duben 2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 1: Přehled a směrnice
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.17tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Norma bude zrušena k 20. lednu 2020 (zobrazit náhrady)
582 Kč vč. DPH
503181 ČSN EN 62453-1 ed. 2 (184023) - říjen 2017 aktuální vydání
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 1: Přehled a směrnice
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
85701 ČSN EN 62453-2 (184023) - duben 2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 2: Koncepty a podrobný popis
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.17tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Norma bude zrušena k 20. lednu 2020 (zobrazit náhrady)
1 032 Kč vč. DPH
503179 ČSN EN 62453-2 ed. 2 (184023) - říjen 2017 aktuální vydání
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 2: Koncepty a podrobný popis
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
990 Kč vč. DPH
85702 ČSN EN 62453-301 (184023) - duben 2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 301: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 1
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.18tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 070 Kč vč. DPH
85703 ČSN EN 62453-302 (184023) - duben 2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 302: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 2
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.18tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Norma bude zrušena k 8. prosinci 2020 (zobrazit náhrady)
472 Kč vč. DPH
505004 ČSN EN 62453-302 ed. 2 (184023) - květen 2018 nové vydání
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 302: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 2
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
85707 ČSN EN 62453-303-1 (184023) - duben 2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 303-1: Integrace komunikační profilu - IEC 61784 CP 3/1 a CP 3/2
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
85708 ČSN EN 62453-303-2 (184023) - duben 2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 303-2: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 a CP 3/6
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.18tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
630 Kč vč. DPH
85709 ČSN EN 62453-306 (184023) - duben 2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 306: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 6
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
85710 ČSN EN 62453-309 (184023) - duben 2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 309: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 9
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.18tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Norma bude zrušena k 8. prosinci 2020 (zobrazit náhrady)
472 Kč vč. DPH
505006 ČSN EN 62453-309 ed. 2 (184023) - květen 2018 nové vydání
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 309: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 9
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
85711 ČSN EN 62453-315 (184023) - duben 2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 315: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 15
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.18tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
760 Kč vč. DPH
501399 ČSN EN 62591 ed. 2 (184024) - březen 2017 aktuální vydání
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - WirelessHARTTM
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
2 072 Kč vč. DPH
504485 ČSN EN 62948 (184026) - červen 2018
Průmyslové sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - WIA-FA
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 100 Kč vč. DPH
76932 ČSN EN ISO 19439 (184361) - říjen 2006
Výroba řízená počítačem - Architektura systémů - Struktura podnikového modelování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
69555 ČSN EN 61131-1 (187050) - březen 2004 aktuální vydání
Programovatelné řídicí jednotky - Část 1: Všeobecné informace
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
80915 ČSN EN 61131-2 ed. 2 (187050) - květen 2008 aktuální vydání
Programovatelné řídicí jednotky - Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
945 Kč vč. DPH
93649 ČSN EN 61131-3 ed. 2 (187050) - říjen 2013 aktuální vydání
Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 450 Kč vč. DPH
62366 ČSN EN 61131-5 (187050) - srpen 2001
Programovatelné řídicí jednotky - Část 5: Komunikace
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.
65 Kč vč. DPH
62367 ČSN EN 61131-7 (187050) - srpen 2001
Programovatelné řídicí jednotky - Část 7: Programování fuzzy řízení
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.
65 Kč vč. DPH
96565 ČSN IEC 60050-351 +A1 (330050) - srpen 2016 aktuální vydání
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení
2 072 Kč vč. DPH
74550 ČSN EN 62061 (332208) - listopad 2005
Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.09t, Oprava 2 4.11t, A1 8.13t, A2 4.16t


1 190 Kč vč. DPH
93584 TNI CLC/TR 62061-1 (332208) - prosinec 2013
Návod na použití ISO 13849-1 a IEC 62061 při návrhu řídicích systémů souvisejících s bezpečností pro strojní zařízení
230 Kč vč. DPH
58482 ČSN 33 4690-2 (334690) - červen 2000
Provoz a zkoušení zařízení dálkových ochran elektrizační soustavy - Část 2: Analogové srovnávací systémy
350 Kč vč. DPH
94189 ČSN EN 61010-2-201 (356502) - prosinec 2013
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení
550 Kč vč. DPH
502896 ČSN EN 61010-2-202 (356502) - říjen 2017
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
82875 ČSN EN 61326-3-1 (356508) - březen 2009
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-1: Požadavky na odolnost zařízení zajišťujících nebo určených k zajištění bezpečnosti příbuzných funkcí (funkční bezpečnost) - Všeobecné průmyslové aplikace
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.18tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
Norma bude zrušena k 20. červnu 2020 (zobrazit náhrady)
802 Kč vč. DPH
503623 ČSN EN 61326-3-1 ed. 2 (356508) - únor 2018 nové vydání
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-1: Požadavky na odolnost pro systémy související s bezpečností a pro zařízení určené k provádění funkcí souvisejících s bezpečností (funkční bezpečnost) - Obecné průmyslové použití
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
82876 ČSN EN 61326-3-2 (356508) - březen 2009
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-2: Požadavky na odolnost zařízení zajišťujících nebo určených k zajištění bezpečnosti příbuzných funkcí (funkční bezpečnost) - Průmyslové aplikace se specifikovaným EM prostředím
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
93344 ČSN EN 61326-2-1 ed. 2 (356509) - červenec 2013 aktuální vydání
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-1: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria citlivých zkušebních a měřicích zařízení při používání v EMC nechráněném prostředí
190 Kč vč. DPH
93340 ČSN EN 61326-2-2 ed. 2 (356509) - červenec 2013 aktuální vydání
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-2: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.16t


250 Kč vč. DPH
93338 ČSN EN 61326-2-5 ed. 2 (356509) - červenec 2013 aktuální vydání
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-5: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení sběrnice pole s rozhraním v souladu s IEC 61784-1
230 Kč vč. DPH
93336 ČSN EN 61326-2-6 ed. 2 (356509) - červenec 2013 aktuální vydání
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-6: Konkrétní požadavky - Zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)
230 Kč vč. DPH
97900 ČSN EN 61285 ed. 3 (356541) - listopad 2015
Řízení průmyslových procesů - Bezpečnost analyzátorových domků
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
80186 ČSN EN 62339-1 (356542) - prosinec 2007
Modulární komponenty rozhraní pro distribuci komponent na hladině kapaliny - Část 1: Elastomerová těsnění
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
65080 ČSN EN 45510-8-1 (380210) - prosinec 2002 aktuální vydání
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 8-1: Řídicí a přístrojová technika
440 Kč vč. DPH
67137 ČSN EN ISO 10303-210 (974101) - květen 2003
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 210: Aplikační protokoly: Elektronická montáž, vzájemné propojení a návrh uspořádání
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.
190 Kč vč. DPH
81741 ČSN ISO 10303-104 (974101) - říjen 2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 104: Integrované zdroje aplikace: Analýza konečných prvků
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
3 550 Kč vč. DPH
81691 ČSN ISO 10303-107 (974101) - říjen 2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 107: Integrované zdroje aplikace: Vztahy definic analýzy konečných prvků
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
76609 ČSN ISO 10303-108 (974101) - listopad 2006
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 108: Integrované zdroje aplikace: Parametrizace a omezení pro explicitní geometrické modely výrobků
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
990 Kč vč. DPH
76610 ČSN ISO 10303-109 (974101) - listopad 2006
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 109: Integrované zdroje aplikace: Kinematická a geometrická omezení pro sestavení modelů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
81693 ČSN ISO 10303-111 (974101) - říjen 2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 111: Integrované zdroje aplikace: Prvky pro procedurální modelování tvarů tělesa
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
81692 ČSN ISO 10303-112 (974101) - říjen 2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 112: Integrované zdroje aplikace: Modelovací příkazy pro výměnu procedurálně zobrazených 2D CAD modelů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
59676 ČSN ISO 10303-201 (974101) - srpen 2000
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 201: Protokoly aplikace: Explicitní techniky zpracování návrhu
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.
65 Kč vč. DPH
69091 ČSN ISO 10303-204 (974101) - leden 2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 204: Aplikační protokol: Mechanický návrh používající hraniční zobrazení
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 650 Kč vč. DPH
69092 ČSN ISO 10303-212 (974101) - leden 2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 212: Aplikační protokol: Elektrotechnický návrh a instalace
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
16 050 Kč vč. DPH
76611 ČSN ISO 10303-215 (974101) - listopad 2006
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 215: Protokol aplikace: Uspořádání lodě
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
6 400 Kč vč. DPH
59678 ČSN ISO 10303-22 (974101) - srpen 2000
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 22: Metody implementace: Rozhraní normalizovaného přístupu k datům
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.
65 Kč vč. DPH
79414 ČSN ISO 10303-224 (974101) - září 2007
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 224: Protokol aplikace: Definice mechanické součásti výrobku pro plánování použití typových prvků strojního zpracování
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
6 400 Kč vč. DPH
79399 ČSN ISO 10303-227 (974101) - září 2007
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 227: Protokol aplikace: Prostorová konfigurace provozu
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
9 550 Kč vč. DPH
501500 ČSN ISO 10303-239 (974101) - červenec 2017
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat produktu a jejich výměna - Část 239: Aplikační protokol: Podpora životního cyklu produktu
1 850 Kč vč. DPH
79398 ČSN ISO 10303-240 (974101) - září 2007
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 240: Protokol aplikace: Proces plánování výroby strojírenských výrobků
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
5 150 Kč vč. DPH
81694 ČSN ISO 10303-28 (974101) - říjen 2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 28: Metody implementace: XML zobrazení schémat a dat jazyka EXPRES, ve schématech XML
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
2 050 Kč vč. DPH
56577 ČSN ISO 10303-32 (974101) - srpen 1999
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 32: Metodika a rámec pro testování shody: Požadavky na zkušební laboratoře a jejich klienty
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.
65 Kč vč. DPH
67930 ČSN ISO 10303-34 (974101) - srpen 2003
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 34: Metodika a rámec pro testování shody: Metody abstraktních testů pro implementaci aplikačního protokolu
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.
65 Kč vč. DPH
56574 ČSN ISO 10303-49 (974101) - srpen 1999
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 49: Integrované generické zdroje: Struktura a vlastnosti procesu
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.
65 Kč vč. DPH
69090 ČSN ISO 10303-50 (974101) - leden 2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 50: Integrované generické zdroje: Matematické konstrukce
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 900 Kč vč. DPH
69094 ČSN ISO 10303-501 (974101) - leden 2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 501: Aplikace konstrukčního vyjádření: Drátová konstrukce založená na hranách
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
69095 ČSN ISO 10303-502 (974101) - leden 2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 502: Aplikace konstrukčního vyjádření: Drátová konstrukce založená na skořepině
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
69097 ČSN ISO 10303-505 (974101) - leden 2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 505: Aplikace konstrukčního vyjádření: Struktura výkresu a administrativa
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
67929 ČSN ISO 10303-507 (974101) - srpen 2003
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 507: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničený povrch
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.
65 Kč vč. DPH
69098 ČSN ISO 10303-508 (974101) - leden 2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 508: Aplikace konstrukčního vyjádření: Stejnorodý povrch
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
69099 ČSN ISO 10303-509 (974101) - leden 2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 509: Aplikace konstrukčního vyjádření: Různorodý povrch
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
81689 ČSN ISO 10303-51 (974101) - říjen 2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 51: Integrované generické zdroje: Matematické zobrazení
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
67927 ČSN ISO 10303-510 (974101) - srpen 2003
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 510: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničená drátová konstrukce
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.
65 Kč vč. DPH
67926 ČSN ISO 10303-511 (974101) - srpen 2003
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 511: Aplikace konstrukčního vyjádření: Topologicky ohraničený povrch
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.
65 Kč vč. DPH
62554 ČSN ISO 10303-513 (974101) - listopad 2001
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 513: Aplikace konstrukčního vyjádření: Jednoduché hraniční zobrazení
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.
65 Kč vč. DPH
67925 ČSN ISO 10303-514 (974101) - srpen 2003
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 514: Aplikace konstrukčního vyjádření: Rozvinuté hraniční zobrazení
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.
65 Kč vč. DPH
62551 ČSN ISO 10303-519 (974101) - listopad 2001
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 519: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometrické tolerance
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.
65 Kč vč. DPH
76612 ČSN ISO 10303-55 (974101) - listopad 2006
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 55: Integrované generické zdroje: Procedurální a smíšené zobrazení
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
81690 ČSN ISO 10303-56 (974101) - říjen 2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 56: Integrované generické zdroje: Stav
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
56578 ČSN ISO/TR 10303-12 (974101) - srpen 1999
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 12: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-I
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.
65 Kč vč. DPH
67928 ČSN ISO/TS 10303-304 (974101) - srpen 2003
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 304: Soubory abstraktních testů: Mechanický návrh využívající hraniční zobrazení
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.
65 Kč vč. DPH
77647 ČSN ISO 15926-1 (974103) - únor 2007
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Integrace dat životního cyklu výrobního procesu včetně zařízení na zpracování ropy a plynu - Část 1: Přehled a základní principy
340 Kč vč. DPH
77648 ČSN ISO 15926-2 (974103) - únor 2007
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Integrace dat životního cyklu výrobního procesu včetně zařízení na zpracování ropy a plynu - Část 2: Datový model
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 500 Kč vč. DPH
80367 ČSN ISO 15531-1 (974104) - březen 2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 1: Celkový přehled
350 Kč vč. DPH
80369 ČSN ISO 15531-31 (974104) - únor 2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 31: Informační model zdrojů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
80368 ČSN ISO 15531-32 (974104) - únor 2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data: Řízení využití zdrojů - Část 32: Pojmový model řídicích dat o využití zdrojů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
80370 ČSN ISO 15531-42 (974104) - únor 2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 42: Časový model
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
80371 ČSN ISO 15531-43 (974104) - únor 2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 43: Tok řídicích výrobních dat: Datový model pro monitorování toků a výměnu výrobních dat
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
81510 ČSN EN ISO 19440 (974105) - červenec 2008
Podniková integrace - Jazykové konstrukty pro podnikové modelování
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
990 Kč vč. DPH