ČSN IEC 654-4 (180421)

Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 4: Vlivy koroze a eroze

ČSN IEC 654-4 Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 4: Vlivy koroze a eroze
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 654-4:1987. Předmětem části 4 této normy je poskytnout uživatelům a dodavatelům systémů pro měření a řízení průmyslových procesů a částí těchto systémů jednotný přehled o klasifikaci korozívních a erozívních podmínek prostředí, jimž může být zařízení vystaveno na určitých místech během provozu, skladování, manipulace a přepravy. V kapitole 4 "Netuhé látky", kapitole 5 "Plyny a páry", kapitole 6 "Aerosoly", kapitole 8 "Tuhé látky" a kapitole 9 "Fauna a flora" podává kompletní přehled škodlivých vlivů nejen po stránce kvalitativní, ale i - v některých případech - po stránce kvantitativní. Za pozornost stojí např. tabulka I "Klasifikace chemicky aktivních kontaminant", která obsahuje údaje o chemických škodlivinách (sirovodík, oxid siřičitý, chlór, fluorovodík, amoniak, oxidy dusíku, ozón a rozpouštědla). U všech uvádí průměrné a špičkové hodnoty pro čtyři kategorie venkovního ovzduší, a to pro průmyslově čistý vzduch, pro mírné a silné znečištění vzduchu a konečně (zřejmě pro nejhorší) "zvláštní kategorii". Příloha B k normě obsahuje způsoby klasifikace reaktivních prostředí. ČSN IEC 654-4 (18 0421) byla vydána v březnu 1993.

Označení ČSN IEC 654-4 (180421)
Katalogové číslo 28605
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1993
Datum účinnosti 1. 4. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963286051
Změny a opravy Z1 3.99t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60654-1 (180421)
Měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Provozní podmínky. Část 1: Klimatické podmínky

ČSN IEC 654-2 (180421)
Provozní podmínky pro měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Část 2: Napájení

ČSN IEC 654-3 (180421)
Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 3: Mechanické vlivy