ČSN ISO 10263-5 (277963) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce. Prostředí v kabině řidiče. Část 5: Metoda zkoušky systému odmrazování čelního skla

ČSN ISO 10263-5 Stroje pro zemní práce. Prostředí v kabině řidiče. Část 5: Metoda zkoušky systému odmrazování čelního skla
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 10263-5:1994. ISO 10263 sestává z následujících částí: 1 - Všeobecně a definice, 2 - Zkouška vzduchového filtru, 3 - Metoda zkoušky přetlakového systému kabiny řidiče, 4 - Metoda zkoušky větrání, vytápění a/nebo klimatizace kabiny řidiče, 5 - Metoda zkoušky systému odmrazování čelního skla, 6 - Stanovení účinku solárního ohřívání na kabinu řidiče. Tato pátá část specifikuje metodu zkoušky pro určení výkonnosti systémů odmrazování a zařízení pro odmrazování čelního skla strojů pro zemní práce, které jsou vybaveny kabinou pro řidiče. Ve stručné normě jsou stanoveny podmínky zkoušky a její postup, dále minimální požadavky na výkonnost soustavy odmrazování a konečně zpráva o zkoušce. ČSN ISO 10263-5 (27 7963) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN ISO 10263-5 (277963)
Katalogové číslo 20595
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963205953
Norma byla zrušena k 1. 8. 2010
a nahrazena ČSN ISO 10263-5 (277963)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 10263-1 (277963)
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 1: Termíny a definice

ČSN ISO 10263-2 (277963)
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 2: Metoda zkoušení vzduchového filtru

ČSN ISO 10263-3 (277963)
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 3: Metoda zkoušení přetlakového systému

ČSN ISO 10263-4 (277963)
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 4: Metoda zkoušení vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) a výkonnost

ČSN ISO 10263-6 (277963)
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 6: Stanovení účinku solárního ohřívání