Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 61000-4-1 (333432) Zrušená norma

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4: Zkušební a měřicí technika. Oddíl 1: Přehled zkoušek odolnosti. Základní norma EMC

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3334 Odběr elektrické energie

ICS: 29.020 Elektrotechnika obecně

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 61000-4-1:1994. Tato norma je částí řady IEC 1000 podle následující struktury: Část 1: Všeobecně, část 2: Prostředí, část 3: Meze, část 4: Zkušební a měřicí technika, část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů, část 6: Kmenové normy a část 9: Různé. Tento první oddíl IEC 1000-4 je základní norma EMC (elektromagnetické kompatibility). Týká se zkoušek odolnosti pro elektrická a/nebo elektronická zařízení (přístroje a systémy) v jejich elektromagnetickém prostředí a rovněž se týká jevů šířených jak vedením tak i zářením, což zahrnuje zkoušky odolnosti zařízení připojovaných do sítí rozvodu elektřiny, ovládání a telekomunikací. Předmětem této normy je: dát všeobecné a vyčerpávající doporučení technickým komisím IEC nebo jiným organizacím, uživatelům a výrobcům elektrických a elektronických zařízení o specifikacích a zkouškách odolnosti EMC; dát všeobecný návod o volbě a použití těchto zkoušek. ČSN EN 61000-4-1 (33 3432) byla vydána v prosinci 1996. Nahradila ČSN 18 0013 z 13.12.1985.

Označení ČSN EN 61000-4-1 (333432)
Katalogové číslo 20262
Cena 550 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran
EAN kód 8590963202624
Norma byla zrušena k 1. 6. 2001
a nahrazena ČSN EN 61000-4-1 (333432)
Tato norma nahradila ČSN 18 0013 (180013) z prosince 1986
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 61000-1-2 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy

ČSN EN 61000-2-10 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-10: Prostředí - Popis prostředí HEMP - Rušení šířená vedením

ČSN EN 61000-2-12 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-12: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích vysokého napětí

ČSN EN 61000-2-2 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-2: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí

ČSN EN 61000-2-4 ed. 2 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-4: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech

ČSN EN 61000-2-9 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 9: Popis prostředí HEMP - vyzařované rušení - Základní norma EMC

ČSN EN 61000-3-11 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-11: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí - Zařízení se jmenovitým proudem ≤ 75 A, které je předmětem podmíněného připojení

ČSN EN 61000-3-12 ed. 2 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-12: Meze - Meze harmonických proudu způsobených zařízením se vstupním fázovým proudem > 16 A a ≤ 75 A připojeným k veřejným sítím nízkého napětí

ČSN EN 61000-3-2 ed. 4 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem ≤ 16 A)

ČSN EN 61000-3-3 ed. 3 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení