Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

6 stran
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3 (333432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 3334 Odběr elektrické energie

ICS: 33.100.20 Elektromagnetická odolnost

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem stanovující požadavky EMC pro odolnost platí pro elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v prostředích obytných, obchodních a lehkého průmyslu. Požadavky na odolnost jsou po-kryty v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 400 GHz. Na kmitočtech, kde nejsou stanoveny požadavky, není třeba provádět zkoušky. Tato kmenová norma pro EMC je použitelná, jestliže neexistují normy pro EMC - odolnost konkrétně zaměřené na výrobek nebo skupinu výrobků. Tato norma platí pro elektrické a elektronické přístroje určené k provozu: v obytných územích, jak jsou definovány v 3.8, jak vnitřních, tak venkovních, v územích obchodních, veřejných a lehkého průmyslu, jak jsou definovány v 3.9, jak vnitřních, tak venkovních. Tato norma platí také pro přístroje napájené z baterií nebo napájené z neveřejné avšak nikoliv průmyslové rozvodné sítě nízkého napětí, jestliže jsou určeny pro použití v místech definovaných v 3.8 nebo 3.9. Tato norma definuje požadavky na zkoušky odolnosti zařízení, která jsou specifikovaná v rozsahu platnosti, co se týče spojitých a tranzientních rušení, rušení šířených vedením a zářením, včetně elektrostatických výbojů. Požadavky na odolnost byly zvoleny tak, aby se zajistila přiměřená úroveň odolnosti přístrojů v prostředích obytných, obchodních, veřejných a lehkého průmyslu. Tyto úrovně však nepokrývají extrémní případy, které se mohou vyskytnout v jakémkoliv místě avšak s extrémně nízkou pravděpodobností výskytu. Do této normy nejsou zahrnuty všechny druhy rušení pro účely zkoušení; uvažují se pouze ty, které jsou relevantní pro zařízení, na která se tato norma vztahuje. Tyto požadavky zkoušek představují základní nároky na zkoušky odolnosti v oblasti elektromagnetické kompatibility. Jsou stanoveny pro každý uvažovaný vstup/výstup (port).

Označení ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3 (333432)
Katalogové číslo 507753
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 7. 2019
Datum účinnosti 1. 8. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135077533
Tato norma nahradila ČSN EN 61000-6-1 ed. 2 (333432) z listopadu 2007
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 61000-1-2 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy

ČSN EN 61000-2-10 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-10: Prostředí - Popis prostředí HEMP - Rušení šířená vedením

ČSN EN 61000-2-12 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-12: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích vysokého napětí

ČSN EN 61000-2-2 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-2: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí

ČSN EN 61000-2-4 ed. 2 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-4: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech

ČSN EN 61000-2-9 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 9: Popis prostředí HEMP - vyzařované rušení - Základní norma EMC

ČSN EN 61000-3-11 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-11: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí - Zařízení se jmenovitým proudem ≤ 75 A, které je předmětem podmíněného připojení

ČSN EN 61000-3-12 ed. 2 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-12: Meze - Meze harmonických proudu způsobených zařízením se vstupním fázovým proudem > 16 A a ≤ 75 A připojeným k veřejným sítím nízkého napětí

ČSN EN 61000-3-2 ed. 4 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem ≤ 16 A)

ČSN EN 61000-3-3 ed. 3 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení