ČSN EN 60041 (085010)

Přejímací zkoušky na díle pro určení hydraulických charakteristik vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín (mod IEC 41:1991)

Objednat
Cena: 1 270 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Účelem této normy pro přejímku vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín na díle, označovaných také pouze jako stroje, je: definovat použité termíny a veličiny; specifikovat metodiky zkoušek a způsoby měření potřebných veličin tak aby se zjistily hydraulické charakteristiky stroje; stanovit, zda jsou splněny smlouvou předepsané záruky, pokud spadají do rozsahu této normy. Rozhodnutí o provedení přejímacích zkoušek na díle, včetně rozsahu zkoušek, je věcí dohody mezi odběratelem a dodavatelem stroje. V každém případě se musí prověřit, zda podmínky měření, doporučené v této normě, mohou být dodrženy. Musí se též uvažovat s vlivem hydraulických a stavebních podmínek při určování nejistoty měření. Jestliže skutečné podmínky pro přejímací zkoušky na díle neumožní provést srovnání se zárukami, doporučuje se provést přejímací zkoušky na modelu. ČSN EN 60041 (08 5010) byla vydána v prosinci 1996. Nahradila ČSN 08 5010 z 11.4.1962, ČSN 11 5510 z 4.1.1978 a ČSN 08 5016 z 6.10.1983.

Označení ČSN EN 60041 (085010)
Katalogové číslo 20066
Cena 1 270 Kč1270
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 176 stran formátu A4
EAN kód 8590963200668
Tato norma nahradila ČSN 08 5016 (085016) z června 1985
ČSN 08 5010 (085010) z března 1963
ČSN 11 5510 (115510) z února 1979
Dostupnost skladem (tisk na počkání)