Třída 08 - TURBÍNY

Zobrazit obsah třídy 8 - Turbíny

ČSN EN 60045-1 (080030) - leden 1996

Parní turbíny. Část 1. Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.20t

Norma bude zrušena k 17. červnu 2023 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN IEC 60045-1 ed. 2 (080030) - prosinec 2020

Parní turbíny - Část 1: Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 60953-1 (080032) - leden 1998

Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 1: Metoda A - Vysoká přesnost pro velké kondenzační parní turbíny (IEC 953-1:1990)

590 Kč

ČSN EN 60953-3 (080032) - září 2002

Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 3: Ověřovací testy tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbín

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

1 270 Kč

ČSN EN 60953-2 (080033) - listopad 1998

Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 2: Metoda B - Široký rozsah přesnosti pro různé typy a velikosti turbín

770 Kč

ČSN EN 61064 (080064) - listopad 1997

Přejímací zkoušky parních turbín - Systémy regulace otáček

350 Kč

ČSN EN 45510-6-1 (081601) - květen 1999

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-1: Pomocná zařízení turbín - Odplyňováky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45510-6-2 (081602) - květen 1999

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-2: Pomocná zařízení turbín - Ohříváky napájecí vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45510-6-3 (081603) - květen 1999

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-3: Pomocná zařízení turbín - Kondenzace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45510-6-4 (081604) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-4: Pomocná zařízení turbín - Čerpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 45510-6-5 (081605) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-5: Pomocná zařízení turbín - Systémy suchého chlazení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45510-6-6 (081606) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-6: Pomocná zařízení turbín - Mokré chladicí věže a hybridní chladicí věže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45510-6-7 (081607) - květen 1999

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-7: Pomocná zařízení turbín - Separátory vlhkosti a přihříváky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45510-6-8 (081608) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-8: Pomocná zařízení turbín - Jeřáby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 45510-6-9 (081609) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-9: Pomocná zařízení turbín - Systémy chladicí vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 08 1905 (081905) - květen 1985

Povrchové ohříváky parních turbín

190 Kč

ČSN 08 5000 (085000) - srpen 1985

Názvosloví vodních turbín, akumulačních čerpadel, čerpadlových turbín a regulátorů vodních turbín

350 Kč

ČSN EN 45510-5-4 (085001) - duben 2001 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-4: Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny

340 Kč

ČSN EN 62006 (085008) - září 2011

Hydraulické stroje - Přejímací zkoušky malých vodních elektráren

770 Kč

ČSN EN IEC 60193 ed. 2 (085009) - leden 2020

Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 150 Kč

ČSN EN 60041 (085010) - prosinec 1996

Přejímací zkoušky na díle pro určení hydraulických charakteristik vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín (mod IEC 41:1991)

1 270 Kč

ČSN EN IEC 63132-1 (085011) - listopad 2020

Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 1: Obecné aspekty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63132-2 (085011) - listopad 2020

Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 2: Vertikální generátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63132-3 (085011) - listopad 2020

Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 3: Vertikální Francisova turbína nebo čerpadlová turbína

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 63132-4 (085011) - listopad 2020

Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 4: Vertikální Kaplanova turbína nebo propelerová turbína

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60994 (085014) - srpen 1997

Pokyny pro měření vibrací a pulzací v hydraulických strojích (turbínách, akumulačních čerpadlech a čerpadlových turbínách) na díle

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

570 Kč

ČSN EN 60609-1 (085015) - září 2005

Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Vyhodnocování kavitačního opotřebení - Část 1: Vyhodnocování u reakčních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín

340 Kč

ČSN EN 60609-2 (085015) - listopad 2002 aktuální vydání

Vyhodnocování kavitačního opotřebení vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín - Část 2: Vyhodnocování u Peltonových turbín

230 Kč

ČSN EN 61116 (085017) - listopad 1997

Pravidla pro volbu technologických zařízení malých vodních elektráren

440 Kč

ČSN EN IEC 60545 (085021) - březen 2022

Směrnice pro uvádění do provozu a provoz vodních turbín, čerpadlových turbín a akumulačních čerpadel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62256 ed. 2 (085022) - únor 2018 aktuální vydání

Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Rehabilitace a zlepšení provozních parametrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN IEC 62097 ed. 2 (085023) - září 2019

Hydraulické stroje, radiální a axiální - Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN IEC 62364 ed. 2 (085024) - září 2019

Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62270 (085500) - březen 2005

Automatizace vodních elektráren - Pokyn pro řízení pomocí počítače

590 Kč

ČSN EN 61362 ed. 2 (086501) - leden 2013 aktuální vydání

Regulace vodních turbín - Průvodce specifikací

550 Kč

ČSN EN 60308 (086505) - únor 2006

Vodní turbíny - Zkoušení řídicích systémů

590 Kč