ICS 23.080 - Čerpadla

ČSN EN 45510-6-4 (081604) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-4: Pomocná zařízení turbín - Čerpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 45510-5-4 (085001) - duben 2001 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-4: Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny

340 Kč

ČSN EN 60041 (085010) - prosinec 1996

Přejímací zkoušky na díle pro určení hydraulických charakteristik vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín (mod IEC 41:1991)

1 270 Kč

ČSN EN 60609-1 (085015) - září 2005

Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Vyhodnocování kavitačního opotřebení - Část 1: Vyhodnocování u reakčních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín

340 Kč

ČSN 11 0000 (110000) - prosinec 1994

Rozdělení a terminologie čerpadel

590 Kč

ČSN EN ISO 14414 (110001) - září 2019 aktuální vydání

Energetické hodnocení systému čerpadla (ISO/ASME 14414:2019)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 17769-1 (110001) - srpen 2013 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla

590 Kč

ČSN EN ISO 17769-2 (110001) - srpen 2013 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 2: Čerpací systém

230 Kč

ČSN EN 809 +A1 (110002) - květen 2010 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Všeobecné bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.11t

360 Kč

ČSN 11 0010 (110010) - září 2002 aktuální vydání

Čerpadla - Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 11 0011 (110011) - září 2002 aktuální vydání

Čerpadla - Ruční čerpadla - Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 11 0015 (110015) - březen 1994

Součásti strojních čerpadel. Terminologie

550 Kč

ČSN 11 0020 (110020) - květen 1962

Rotační čerpadla. Polohy hrdel

32 Kč

ČSN 11 0021 (110021) - září 2004 aktuální vydání

Čerpadla - Pohony strojních čerpadel

230 Kč

ČSN 11 0030 (110030) - září 2002 aktuální vydání

Ruční čerpadla - Zkoušení a dodávání

125 Kč

ČSN EN 12162 +A1 (110031) - listopad 2009 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Postup při provádění hydrostatické tlakové zkoušky

230 Kč

ČSN EN ISO 5198 (110032) - červenec 1999

Odstředivá diagonální a axiální čerpadla - Předpisy pro zkoušky hydraulických výkonových parametrů - Přesná třída

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN 11 0033 (110033) - červenec 1977

Strojní čerpadla - zkoušení. Třída C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.82, Z2 11.00t

622 Kč

ČSN EN ISO 9906 (110033) - leden 2013 aktuální vydání

Hydrodynamická čerpadla - Přejímací zkoušky hydraulických výkonových parametrů - Stupně přesnosti 1, 2 a 3

570 Kč

ČSN EN 14343 (110037) - červenec 2006

Rotační objemová čerpadla - Přejímací zkoušky výkonových parametrů

230 Kč

ČSN EN 12483 (110039) - květen 2000

Kapalinová čerpadla - Čerpací soustrojí s měničem kmitočtu - Zkoušky zaručovaných parametrů a slučitelnosti

190 Kč

ČSN EN ISO 20361 (110040) - březen 2020 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

880 Kč

ČSN EN 13951 (110071) - duben 2013 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Potravinářská zařízení, konstrukční předpisy pro zajištění hygienického používání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 3069 (110103) - duben 2002

Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem - Rozměry těsnicích prostorů pro mechanické a stlačované ucpávky

230 Kč

ČSN EN ISO 21049 (110107) - červen 2005

Čerpadla - Systémy hřídelových ucpávek pro odstředivá a rotační objemová čerpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN 11 0109 (110109) - září 2004 aktuální vydání

Čerpadla - Těsnicí prostory stlačovaných ucpávek

125 Kč

ČSN 11 0118 (110118) - listopad 1984

Čerpadla. Průměry plunžrů a pístů

65 Kč

ČSN EN ISO 3661 (111769) - červen 2011

Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem - Rozměry základových desek a montážní rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16480 (113004) - listopad 2016

Čerpadla - Nejmenší požadovaná účinnost hydrodynamických čerpadel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO 9905 (113011) - červen 1995

Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída I

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.98t, Oprava 1 12.01t, Oprava 2 5.06t, Amd. 1 11.11t

727 Kč

ČSN EN ISO 5199 (113012) - březen 2003

Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída II

550 Kč

ČSN ISO 9908 (113013) - říjen 1994

Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída III

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.98t, Amd. 1 11.11t

437 Kč

ČSN EN ISO 15783 (113015) - prosinec 2003 aktuální vydání

Bezucpávková odstředivá čerpadla - Třída II - Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.09t

740 Kč

ČSN EN ISO 13709 (113016) - květen 2010 aktuální vydání

Odstředivá čerpadla pro naftový, petrochemický a plynárenský průmysl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 733 (113049) - září 1996

Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem s ložiskovou konzolou PN 10. Jmenovitý pracovní bod, hlavní rozměry, systém označování

125 Kč

ČSN EN ISO 2858 (113050) - červen 2011

Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem (předepsaný tlak 16 bar) - Označování, jmenovitý výkonový bod a rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 735 (113110) - září 1996

Připojovací rozměry odstředivých čerpadel. Tolerance

125 Kč

ČSN EN 12262 (113120) - září 1999

Hydrodynamická čerpadla - Technické dokumenty - Termíny a definice, rozsah dodávání, provedení

230 Kč

ČSN EN 16297-1 (113150) - květen 2013

Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a postupy pro zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI)

340 Kč

ČSN EN 16297-2 (113150) - květen 2013

Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 2: Výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) pro samostatná oběhová čerpadla

190 Kč

ČSN EN 16297-3 (113150) - květen 2013

Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 3: Index energetické účinnosti (EEI) pro oběhová čerpadla ve výrobcích

190 Kč

ČSN EN 16644 (113150) - červenec 2015

Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla s jmenovitým příkonem menším než 200 W pro tepelné soustavy a pro soustavy pro ohřev vody v domácnostech - Zkušební předpis (vibrační akustika) pro měření hluku přenášeného konstrukcemi a tekutinami

340 Kč

ČSN EN 17038-1 (113152) - listopad 2019

Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a postupy zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17038-2 (113152) - listopad 2019

Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 2: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) jednotlivých čerpadlových jednotek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč

ČSN EN 16752 (113172) - březen 2016

Odstředivá čerpadla - Postup zkoušky těsnicích ucpávek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 734 (115705) - září 1996

Obvodová čerpadla s bočním kanálem PN 40. Jmenovitý pracovní bod, hlavní rozměry, systém označování

125 Kč

ČSN EN ISO 14847 (117011) - únor 2000

Rotační objemová čerpadla - Technické požadavky

340 Kč

ČSN EN ISO 16330 (117013) - leden 2004 aktuální vydání

Objemová čerpadla a čerpací soustrojí s kmitavým pohybem - Technické požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 13710 (117014) - květen 2006 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Objemová čerpadla s kmitavým pohybem

770 Kč

ČSN EN 12157 (117902) - květen 2000

Hydrodynamická čerpadla - Čerpací jednotky chladicí kapaliny pro obráběcí stroje - Jmenovitý průtok, rozměry

190 Kč

ČSN EN 60335-2-41 ed. 2 (361045) - duben 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.04t, A2 9.10t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-51 ed. 2 (361045) - květen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A2 6.12t

440 Kč

ČSN EN 60335-2-67 ed. 4 (361050) - březen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje pro ošetřování podlah pro komerční použití

440 Kč

ČSN EN 14710-1 +A2 (389315) - květen 2009

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 14710-2 +A2 (389315) - květen 2009

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků

340 Kč

ČSN EN ISO 24490 (697275) - říjen 2016

Kryogenické nádoby - Čerpadla pro provoz s nízkými teplotami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 75 5301 (755301) - červen 2014 aktuální vydání

Vodárenské čerpací stanice

190 Kč

ČSN EN 12462 (831023) - květen 1999

Biotechnologie - Kritéria pro výkonové parametry čerpadel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16051-1 (942820) - červen 2012

Nafukovací prostředky a příslušenství pro nafukovací výrobky pro spotřebitele - Část 1: Kompatibilita ventilů a redukcí ventilů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16051-2 (942820) - červen 2012

Nafukovací prostředky a příslušenství pro nafukovací výrobky pro spotřebitele - Část 2: Bezpečnostní požadavky, trvanlivost, provedení, kompatibilita a metody zkoušení pro nafukovací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč