ČSN (normy i změny) z ledna 1996

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0193 (010193) - leden 1996 aktuální vydání

Dokumentace. Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů

550 Kč

ČSN ISO 9004-2/změna Z1 (010324) - leden 1996

Řízení jakosti a prvky systému jakosti. Část 2: Směrnice pro služby

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 10012-1/změna Z1 (010360) - leden 1996

Požadavky na zabezpečování jakosti měřicího zařízení. Část 1: Metrologický konfirmační systém pro měřicí zařízení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 6199 (013845) - leden 1996

Mikrografie. Snímkování dokumentů na 16 mm a 35 mm halogenidostříbrný mikrografický film. Pracovní postupy

340 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 20273 (021050) - leden 1996

Spojovací součásti. Díry pro šrouby (ISO 273:1979)

125 Kč

ČSN EN 27435 (021183) - leden 1996

Spojovací součásti. Stavěcí šrouby s drážkou a s čípkem (ISO 7435:1983)

125 Kč

ČSN EN 27434 (021185) - leden 1996

Spojovací součásti. Stavěcí šrouby s drážkou a s hrotem (ISO 7434:1983)

125 Kč

ČSN 02 4324/změna Z2 (024324) - leden 1996

Ocelová lana. Ocelová lana šestipramenná. 222 dráty. Rozměry

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 60721-1 (038900) - leden 1996

Klasifikace podmínek prostředí. Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 1.97t

465 Kč

07 Kotle

ČSN EN 304/změna Z1 (075304) - leden 1996

Kotle pro ústřední vytápění. Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

08 Turbíny

ČSN EN 60045-1 (080030) - leden 1996

Parní turbíny. Část 1. Specifikace

350 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 1496-5/změna Amd.1+Amd.2 (269350) - leden 1996

Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 5: Plošinové kontejnery a kontejnery s plošinovým spodkem

125 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 789-5 (300445) - leden 1996

Zemědělské traktory. Zkušební metody. Část 5: Částečný výkon na vývodovém hřídeli - výkon přenášený nemechanicky

125 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2282 (311700) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Vlastnosti elektrických soustav letadel

340 Kč

ČSN EN 2350 (311730) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Jističe. Technická specifikace

230 Kč

ČSN EN 2495 (311735) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Jednopólové jističe teplotně kompenzované. Jmenovité proudy do 25 A. Norma výrobku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2592 (311736) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Třípólové jističe teplotně kompenzované. Jmenovité proudy do 25 A. Norma výrobku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 2831 (312010) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Vodíková křehkost ocelí. Zkouška pomalým ohybem

125 Kč

ČSN EN 2832 (312011) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Vodíková křehkost ocelí. Zkouška tahem na zkušebním tělese s vrubem

125 Kč

ČSN EN 2070-4 (312363) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Výrobky tvářené z hliníku a slitin hliníku. Technické dodací předpisy. Část 4: Trubky pro konstrukce

125 Kč

ČSN EN 2070-5 (312364) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Výrobky tvářené z hliníku a slitin hliníku. Technické dodací předpisy. Část 5: Trubky pro použití pod tlakem

190 Kč

ČSN EN 2082-3 (312375) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Přířezy pro kování a výkovky ze slitin hliníku. Technické dodací předpisy. Část 3: Kontrolní a sériové výkovky

190 Kč

ČSN EN 2076-3 (312382) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Ingoty, housky a odlitky ze slitin hliníku a hořčíku. Technické dodací předpisy. Část 3: Kontrolní a sériové odlitky

190 Kč

ČSN EN 2309 (314310) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Rozměry děr pro plné nýty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2143 (314320) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, z hliníku 1050A, palcová řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2146 (314321) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, ze slitiny hliníku 2017A, palcová řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2148 (314322) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, ze slitiny hliníku 5056A, palcová řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2550 (314324) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s plochou zápustnou hlavou s úhlem 100°, z hliníku 1050A, palcová řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2551 (314325) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s plochou zápustnou hlavou s úhlem 100° s kompenzátorem, ze slitiny hliníku 2117, palcová řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2552 (314326) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s plochou zápustnou hlavou s úhlem 100° s kompenzátorem, ze slitiny hliníku 2117, anodicky oxidované nebo chromátované, palcová řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2553 (314327) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s plochou zápustnou hlavou s úhlem 100° s kompenzátorem, ze slitiny hliníku 2017A, palcová řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2555 (314328) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s plochou zápustnou hlavou s úhlem 100° s kompenzátorem, ze slitiny hliníku 5056A, palcová řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2556 (314329) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s plochou zápustnou hlavou s úhlem 100° s kompenzátorem, ze slitiny hliníku 5056A, anodicky oxidované nebo chromátované, palcová řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3045 (314911) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska jednořadá z oceli. Průměrové řady 0 a 2. Redukované vůle. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3046 (314913) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska jednořadá z oceli, kadmiovaná. Průměrové řady 0 a 2. Redukované vůle. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3047 (314914) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska jednořadá z korozivzdorné oceli. Průměrové řady 0 a 2. Redukované vůle. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3053 (314915) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Soudečková ložiska jednořadá z oceli. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3054 (314916) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Soudečková ložiska jednořadá z oceli, kadmiovaná. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3055 (314918) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Soudečková ložiska jednořadá z korozivzdorné oceli. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3056 (314919) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska dvouřadá z oceli. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3057 (314921) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska dvouřadá z oceli, kadmiovaná. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3058 (314922) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska dvouřadá z korozivzdorné oceli. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3281 (314923) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska jednořadá z oceli. Průměrové řady 8 a 9. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(701) (330050) - leden 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 701: Telekomunikace, kanály a sítě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 4.20t

705 Kč

ČSN IEC 50(702) (330050) - leden 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.04t, A1 9.16t, A2 7.17t, A3 3.18t, A4 4.19t, A5 7.20t

1 870 Kč

ČSN IEC 50(726) (330050) - leden 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.18t, A2 9.18t, A3 4.19t, A4 4.20t

850 Kč

ČSN IEC 757 (330175) - leden 1996

Elektrotechnické předpisy. Kód pro označování barev

65 Kč

ČSN 33 2000-4-45 (332000) - leden 1996

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím

65 Kč

ČSN 33 2000-4-473/změna Z1 (332000) - leden 1996

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN IEC 68-2-61/změna Z1 (345791) - leden 1996

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-61: Zkouška Z/ABDM: Klimatická řada

65 Kč

ČSN EN 60343 (346423) - leden 1996

Doporučené zkušební metody pro stanovení relativní odolnosti izolačních materiálů vůči průrazu povrchovými výboji (IEC 343:1991)

230 Kč

ČSN EN 61234-1 (346475) - leden 1996

Metody zkoušení hydrolytické stability elektroizolačních materiálů. Část 1: Plastové fólie

125 Kč

ČSN EN 61125 (346711) - leden 1996

Nové izolační kapaliny na bázi uhlovodíků. Zkušební metody na vyhodnocování oxidační stálosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.05t, Z1 10.18t

Norma bude zrušena k 16. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

437 Kč

ČSN EN 60719 (347408) - leden 1996

Výpočet nejmenších a největších vnějších rozměrů kabelů s měděným kruhovým jádrem a jmenovitým napětím do 450/750 V včetně (idt IEC 719:1992)

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 457-1 (353820) - leden 1996

Pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory. Část 1: Všeobecné požadavky a metody měření

190 Kč

ČSN EN 61028 (356220) - leden 1996

Elektrické měřicí přístroje. Zapisovací přístroje X-Y (IEC 1028:1991)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.97t, A2 11.98t

590 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-41 +A51/změna A1 (361055) - leden 1996

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2. Zvláštní požadavky na čerpadla s elektrickým pohonem pro kapaliny s teplotou nepřesahující 35 °C (obsahuje změnu A51:1991)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60933-3 (367010) - leden 1996

Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy. Propojení a přizpůsobovací hodnoty. Část 3: Rozhraní pro připojování kamer elektronického zpravodajství systému 625 řádek/50 Hz

190 Kč

ČSN EN 60244-12-1 (367119) - leden 1996

Metody měření rádiových vysílačů. Část 12-1: Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů. Vlastnosti, které je třeba specifikovat

340 Kč

ČSN IEC 268-10 (368305) - leden 1996

Elektroakustická zařízení. Část 10: Špičkové indikátory úrovně programu

340 Kč

ČSN IEC 268-17 (368305) - leden 1996

Elektroakustická zařízení. Část 17: Standardní indikátory úrovně

190 Kč

ČSN EN 61096 (368406) - leden 1996

Metody měření vlastností zařízení pro reprodukci digitálního záznamu zvuku na kompaktním disku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.98t

460 Kč

ČSN ISO 6596-2 (368510) - leden 1996

Zpracování informací. Výměna dat na 130 mm (5,25 palcovém pružném kazetovém disku, při použití dvoukmitočtové modulace, zaznamenané při 7 958 přechodech toku/rad, 1,9 stop/mm (48 stop/palec) na jednu stranu. Část 2: Formát stopy

230 Kč

ČSN EN 60843-3 (368532) - leden 1996

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 8 mm. Video 8. Část 3: Specifikace pro Hi 8

190 Kč

ČSN ISO 5807 (369011) - leden 1996

Zpracování informací. Dokumentační symboly a konvence pro vývojové diagramy toku dat, programu a systému, síťové diagramy a diagramy zdrojů systému

340 Kč

ČSN ISO/IEC 7350 (369112) - leden 1996

Informační technika. Registrace repertoárů grafických znaků z ISO/IEC 10367

340 Kč

ČSN ISO 5426 (369115) - leden 1996

Rozšíření kódovaného souboru znaků latinské abecedy pro výměnu bibliografických informací

190 Kč

ČSN ISO 5427 (369116) - leden 1996

Rozšíření kódovaného souboru znaků kyrilice pro výměnu bibliografických informací

125 Kč

ČSN ISO 5428 (369117) - leden 1996

Kódovaný soubor znaků řecké abecedy pro výměnu bibliografických informací

125 Kč

ČSN ISO/IEC 9281-1 (369135) - leden 1996

Informační technika. Metody kódování obrázků. Část 1: Identifikace

230 Kč

ČSN IEC 796-1 (369309) - leden 1996

Mikroprocesorová systémová sběrnice. 8-bitová a 16-bitová data (MULTIBUS I). Část 1: Popis funkce s elektrickými a časovými specifikacemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.02t

472 Kč

ČSN IEC 796-2 (369309) - leden 1996

Mikroprocesorová systémová sběrnice, 8-bitová a 16-bitová data (MULTIBUS I). Část 2: Popis mechanických částí a řazení vývodů pro konfiguraci systémové sběrnice s hranovými konektory (přímými)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.02t

222 Kč

ČSN IEC 796-3 (369309) - leden 1996

Mikroprocesorová systémová sběrnice. 8-bitová a 16-bitová data (MULTIBUS I). Část 3: Popis mechanických částí a řazení vývodů pro konfiguraci eurokarty s konektory (nepřímými) s kolíky a dutinkami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.02t

222 Kč

ČSN ISO/IEC 11558 (369326) - leden 1996

Informační technika. Komprese dat pro výměnu informací. Adaptivní kódování s vloženým slovníkem. Algoritmus DCLZ

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10588 (369695) - leden 1996

Informační technika. Použití protokolu paketové vrstvy X.25 spolu s X.21/X.21 bis pro poskytování síťové služby OSI v režimu se spojením

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10732 (369696) - leden 1996

Informační technika. Použití protokolu paketové vrstvy X.25 pro poskytování síťové služby v režimu se spojením OSI po telefonní síti

230 Kč

ČSN ISO/IEC TR 10183-2 (369823) - leden 1996

Informační technika. Textové a kancelářské systémy. Architektura kancelářských dokumentů (ODA) a formát výměny. Technická zpráva o zkoušení implementací ISO 8613. Část 2: Osnova pro abstraktní testovací případy

550 Kč

ČSN ISO/IEC 10166-1 (369824) - leden 1996

Informační technika. Textové a kancelářské systémy. Archivace a vyhledávání dokumentů (DFR). Část 1: Definice a procedury abstraktní služby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 5.99t, Amd.2 5.99t

1 365 Kč

ČSN ISO/IEC 10166-2 (369824) - leden 1996

Informační technika. Textové a kancelářské systémy. Archivace a vyhledávání dokumentů (DFR). Část 2: Specifikace protokolu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 12.98t, Amd.2 1.99t

445 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0055/změna Z1 (420055) - leden 1996

Neželezné kovy. Číselné označování těžkých a lehkých neželezných kovů

32 Kč

ČSN 42 0139/změna Z4 (420139) - leden 1996

Tyče pro výztuž do betonu. Technické dodací předpisy

Změna byla zrušena k 1. lednu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 42 0466 (420466) - leden 1996

Příprava metalografických vzorků z mědi, hliníku, jejich slitin a kompozitů na jejich bázi

230 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1308 (441308) - leden 1996

Tuhá paliva. Vzorkování z hromad pro provedení třídicí zkoušky

125 Kč

ČSN ISO 8264 (441372) - leden 1996

Černá uhlí. Stanovení vlastnosti puchnutí s použitím dilatometru

230 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 2519 (462519) - leden 1996 aktuální vydání

Odběry vzorků chmele

65 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 645 (500485) - leden 1996

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami. Příprava vodného výluhu za studena

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0246-22/změna Z1 (560246) - leden 1996

Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Stanovení oxidu siřičitého

Změna byla zrušena k 1. únoru 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 56 9143 (569143) - leden 1996

Zmrazený hrášek

190 Kč

64 Plasty

ČSN ISO 8975/změna Z1 (641511) - leden 1996

Plasty. Fenolické pryskyřice. Stanovení pH

32 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 2271 (681167) - leden 1996

Povrchově aktivní látky. Detergenty. Stanovení anionaktivní látky ruční nebo mechanickou přímou dvoufázovou titrací

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0872 (730872) - leden 1996 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

190 Kč

ČSN 73 6005/změna Z1 (736005) - leden 1996

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2020.

32 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 5667-10 (757051) - leden 1996

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.07t

262 Kč

ČSN ISO 5667-8 (757051) - leden 1996

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek

230 Kč

ČSN ISO 9964-1 (757378) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 1: Stanovení sodíku metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 9964-2 (757378) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 2: Stanovení draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 9964-3 (757378) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 3: Stanovení sodíku a draslíku metodou plamenové emisní spektrometrie

190 Kč

ČSN ISO 6059 (757384) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sumy vápníku a hořčíku. Odměrná metoda s EDTA

190 Kč

ČSN ISO 6703-3 (757414) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 3: Stanovení chlorkyanu

190 Kč

ČSN ISO 6058 (757416) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení vápníku. Odměrná metoda s EDTA

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 364 (832660) - leden 1996

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 375 (873001) - leden 1996

Lidský činitel (HF). Pictogramy pro videotelefon mezi dvěma body

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 199 (873551) - leden 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přesměrování při obsazení (CFB) - doplňková služba. Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 200 (873552) - leden 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Nepodmíněné přesměrování (CFU) - doplňková služba. Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 201 (873553) - leden 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přesměrování při nepřihlášení (CFNR) - doplňková služba. Popis služby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 202 (873554) - leden 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Odklon volání (CD) - doplňková služba. Popis služby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 389 (873555) - leden 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Kategorie neomezeně strukturované služby na komutovaných okruzích s přenosovou rychlostí násobenou 8 kHz. Popis služby (obsahuje opravu Cor.: 1995)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 291 (873556) - leden 1996

Síťová hlediska (NA). Specifikace funkcí zákaznické agendy (CA) na rozhraní operační systém/síťový prvek (OS/NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 292 (873557) - leden 1996

Síťová hlediska (NA). Specifikace funkcí řízení směrovacích informací pro volání na rozhraní operační systém/síťový prvek (OS/NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 345 (873558) - leden 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Spolupráce mezi veřejnými ISDN a soukromými ISDN při poskytování telekomunikačních služeb. Všeobecná hlediska

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 349 (873559) - leden 1996

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Asynchronní způsob přenosu (ATM). Specifikace vrstvy přizpůsobení (AAL) - typ 3/4

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 299 (873560) - leden 1996

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Přístup uživatelské sítě založený na použití označených bloků. Rozhraní ve fyzické vrstvě pro aplikace B-ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 300 (873561) - leden 1996

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Přístup uživatelské sítě založený na synchronní digitální hierarchii (SDH). Rozhraní ve fyzické vrstvě pro aplikace B-ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 405 (873562) - leden 1996

Síťová hlediska (NA). Velkoměstské sítě (MAN). Propojování spojovacích systémů (MSS) v MAN prostřednictvím rozhraní asynchronního přenosového módu (ATM)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Cor.1 11.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN P I-ETS 300 131 (875006) - leden 1996 aktuální vydání

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Požadavky na rozhraní zajišťující vzájemnou součinnost bezšňůrových telefonních přístrojů v kmitočtovém pásmu 864,1 MHz až 868,1 MHz, včetně jejich přístupu do veřejných sítí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 328 (875021) - leden 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Širokopásmové systémy pro přenos dat. Technické vlastnosti a podmínky zkoušek zařízení pro přenos dat, pracujících v pásmu ISM 2,4 GHz a používajících modulaci s rozprostřeným spektrem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 330 (875026) - leden 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Zařízení s malým dosahem (SRDs). Technické vlastnosti a zkušební metody rádiových zařízení v kmitočtovém rozsahu 9 k Hz až 25 MHz a systémů s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.98t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 332 (876010) - leden 1996

Družicové pozemské stanice a systémy (SES). Vysílací a přijímací terminály s velmi malou aperturou (VSAT) pevné družicové služby (FSS) pro datové komunikace, pracující v pásmech 6 GHz a 4 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 333 (876011) - leden 1996

Družicové pozemské stanice a systémy (SES). Přijímací terminály s velmi malou aperturou (VSAT) používané pro přenos dat, Pracující v pásmu 4 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 348 (877054) - leden 1996

Inteligentní síť (IN). Fyzická rovina inteligentní sítě pro soubor možností 1 (CS1) (Doporučení ITU-T Q.1215 (1993))

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 203 (877055) - leden 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přesměrování při obsazení (CFB) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 204 (877056) - leden 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Nepodmíněné přesměrování (CFU) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 205 (877057) - leden 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přesměrování při nepřihlášení (CFNR) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 206 (877058) - leden 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Odklon volání (CD) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 207-1 (877059) - leden 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přesměrování - doplňkové služby. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1). Část 1: Specifikace protokolu (obsahuje opravu C1:1995)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 076 (877509) - leden 1996 aktuální vydání

Koncová zařízení (TE). Videotex. Identifikátor terminálové možnosti (TFI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 302-1 (877549) - leden 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 1: Elektroakustické charakteristiky mikrotelefonu s použitím kódování impulsně kódovou modulací (PCM)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 304 (878516) - leden 1996

Přenos a multiplexování (TM). Informační model synchronní digitální hierarchie (SDH) z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 371 (878517) - leden 1996

Přenos a multiplexování (TM). Informační model plesiochronní digitální hierarchie (PDH) z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 163 (879004) - leden 1996

Televizní systémy. NICAM 728: Specifikace dvoukanálového digitálního přenosu zvuku v zemských televizních systémech B, G, H, I, L

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 294 (879005) - leden 1996

Televizní systémy. Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625-řádkovém televizním systému

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 361 (879523) - leden 1996

Soukromá telekomunikační síť (PTN). Specifikace, funkční model a informační toky. Nabídka volání - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 362 (879524) - leden 1996

Soukromá telekomunikační síť (PTN). Protokol meziústřednové signalizace. Nabídka volání - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 363 (879525) - leden 1996

Soukromá telekomunikační síť (PTN). Specifikace, funkční model a informační toky. Nerušit a potlačit rušení - doplňkové služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 364 (879526) - leden 1996

Soukromá telekomunikační síť (PTN). Protokol meziústřednové signalizace. Nerušit a potlačit rušení - doplňkové služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 6010 (916010) - leden 1996

Úschovné objekty. Zkušební metody a klasifikace odolnosti proti vloupání. Skříňové a komorové trezory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.98t

262 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 8440 (975004) - leden 1996

Umístění kódů v obchodních dokladech

125 Kč

ČSN ISO TR 9007 (979702) - leden 1996

Systémy zpracování informací. Pojmy a terminologie pro pojmové schéma a informační základnu

945 Kč