ČSN EN 60127-4 (354730) Zrušená norma

Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné vložky (UMF)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato Část IEC 127 se vztahuje na univerzální stavebnicové tavné vložky (UMF) pro desky tištěných spojů a ostatní základové systémy, použité pro ochranu elektrických spotřebičů, elektronických zařízení a jejich částí, normálně určené pro vnitřní použití.
Neplatí pro tavné pojistkové vložky pro spotřebiče určené k použití za zvláštních podmínek, jako je korosivní nebo výbušná atmosféra.
Tyto pojistky jsou běžně určeny k montáži nebo výměně prováděné osobami s přiměřenou kvalifikací a s použitím speciálního zařízení.
Specifikace pro tavné pojistkové vložky určené pro použití v pojistkových držácích se připravuje.
Tato norma doplňuje požadavky IEC 127-1.
Předmět této Části IEC 127 je uveden v IEC 127-1 a doplňující požadavky na stupeň nezáměnnosti.

Označení ČSN EN 60127-4 (354730)
Katalogové číslo 51455
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963514550
Změny a opravy A1 4.03t, A2 6.04t, Z1 12.05t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2008
a nahrazena ČSN EN 60127-4 ed. 2 (354730)
Tato norma nahradila ČSN IEC 127-4 (354730) z ledna 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60127-1 ed. 2 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné pojistkové vložky

ČSN EN 60127-10 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 10: Pokyny pro uživatele miniaturních pojistek

ČSN EN 60127-2 ed. 3 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky

ČSN EN 60127-3 ed. 2 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 3: Subminiaturní tavné pojistkové vložky

ČSN EN 60127-4 ed. 2 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné pojistkové vložky (UMF) - Typy pro montáž do otvorů a pro povrchovou montáž

ČSN EN 60127-5 ed. 2 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 5: Směrnice pro zjišťování kvality miniaturních tavných vložek

ČSN EN 60127-6 ed. 2 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 6: Pojistkové držáky pro miniaturní tavné pojistkové vložky

ČSN EN 60127-7 ed. 2 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 7: Miniaturní tavné pojistkové vložky pro zvláštní použití

ČSN EN IEC 60127-8 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 8: Pojistkové rezistory se zvláštní nadproudovou ochranou