Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 33 2000-5-54 (332000) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3320 Společné zařizovací předpisy

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zpracovány údaje z IEC 364-5-54:1980 a dodatku 1:1982 Elektrická instalace v budovách. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče a z HD 384.5.54, S1:1987. V čl. 541 Všeobecně stanoví: "Uzemnění musí být provedeno tak, aby byly splněny požadavky bezpečnosti i správné funkce elektrického zařízení." Poměrně obsáhlá norma obsahuje následující části: 542 Uzemnění, 543 Ochranné vodiče, 544 Uzemňovací a ochranné vodiče, 545 Pracovní uzemnění, 546 Uzemnění sloužící zároveň jako ochranné a pracovní, 547 Vodiče pro pospojování. ČSN 33 2000-5-54 byla vydána v lednu 1996. Nahradila ČSN 33 2050 z 16.1.1984 a články 161, 163 až 181 z ČSN 34 1010 z 23.6.1965. Tato norma spolu s ČSN 33 2000-4-41 nahrazuje ČSN 34 1010 z 23.6.1965.

Označení ČSN 33 2000-5-54 (332000)
Katalogové číslo 18318
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963183183
Změny a opravy opr. 7.97, Z1 11.02t, Oprava 1 11.06t, Z2 9.07t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2009
a nahrazena ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 (332000)
Tato norma nahradila ČSN 33 2050 (332050) z června 1985
ČSN 34 1010 (341010) z června 1966
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-45 (332000)
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 (332000)
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 332000-5-54
  • ČSN 33 20 00-5-54