ČSN EN 330 (490680) Zrušená norma

Ochranné prostředky na dřevo. Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo použitého pod nátěrem a mimo styk se zemí ve volné přírodě: Metoda L - spoje

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 330:1993. Tato evropská norma stanovuje metodu na zjištění relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo proti rozkladu způsobeného houbami aplikovaného na dřevo s následnou povrchovou úpravou a vystavené mimo styk se zemí. Metoda je použitelná pro zkoušení obchodních nebo nově vyvíjených ochranných prostředků aplikovaných na netrvanlivé dřeviny metodami vhodnými pro průmyslové použití a následně překrytými specifikovaným nátěrovým systémem. Tato metoda se používá pro výrobky a postupy používané individuálně nebo v kombinaci k prevenci vzniku hnilobného rozkladu dřeva.
Poznámka: Postupy popsané v této normě jsou určeny pro náležitě školené a/nebo inspekční specialisty. Při použití této normy je nutno dodržovat příslušná bezpečnostní opatření. Z normy vyjímáme - z hygienického hlediska významný údaj o referenčním ochranném prostředku. V čl.5.3 norma stanoví: "Obsahuje jako aktivní složku bis-n-tributylcín oxid s následujícím složením: bis(tri-n- butylcín) oxid (minimálně 95 % (m/m) aktivní složky) 1% (m/m). Alifatická neutrální uhlovodíková pryskyřice 5 % (m/m). Uhlovodíkové rozpouštědlo (destilační rozsah 160°C až 215°C, obsah aromatů (norma uvádí "aromatický obsah") < 17 % (m/m) 94 % (m/m). Bis (tri-n-butylcín) oxid musí být ve formě známé jako "stabilizovaný", obsahující buď 0,1 % (m/m) 2-hydroxypropanové kyseliny (kyseliny mléčné) nebo 1 % (m/m) merkaptoethanové kyseliny (kyseliny thioglykolové)." Norma ovšem v příloze B (informativní) normalizuje i složení alternativních referenčních ochranných prostředků, a to jako alternativní prostředek 1: CuSO4.5 H2O 35 % (m/m), K2Cr2O7 45 % (m/m), As2O5.2 H2O 20 % (m/m). Anebo alternativní ochranný prostředek 2: CuSO4.5 H2O 50 % (m/m), K2Cr2O7 48 % (m/m), CrO3 2 % (m/m). ČSN EN 330 (49 0680) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN EN 330 (490680)
Katalogové číslo 18234
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963182346
Norma byla zrušena k 1. 6. 2015
a nahrazena ČSN EN 330 (490680)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)