ČSN EN 60662 +A4+A5+A6 (360240) Zrušená norma

Vysokotlaké sodíkové výbojky (obsahuje změny A4:1994, A5:1994, A6:1994)

ČSN EN 60662 +A4+A5+A6 Vysokotlaké sodíkové výbojky (obsahuje změny A4:1994, A5:1994, A6:1994)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 60662:1993 včetně jejích změn A4:1994, A5:1994, A6:1994 a obsahuje národní přílohu NA. Uvádí parametry vysokotlakých sodíkových výbojek, potřebné k zajištění zaměnitelnosti a bezpečnosti, spolu se zkušebními podmínkami a postupy. Doporučení se vztahují pouze na zkoušku konstrukce. Norma uvádí rozměry výbojek, elektrické parametry pro jejich zapalování a provoz, spolu s informacemi pro konstrukci předřadníků, zapalovačů a svítidel. V rámci požadavků , pojednávajících o zkoušce zapalování výbojek a s tím spojených informací pro konstrukci předřadníku a zapalovače, existují určité rozdíly, závisející na praxi užívané v zemi, ve které jsou výbojky vyráběny. Norma je používána pouze v zemích CENELEC, a proto se používají pouze evropské předpisy. Poměrně stručná norma má tři oddíly: Oddíl první (12 stran) obsahuje následující kapitoly: kapitola 4 Značení výbojek, kapitola 5 Rozměry výbojek, kapitola 6 Patice, kapitola 7 Zkušební požadavky na zapalování, náběh a elektrické parametry, kapitola 8 Informace pro konstrukci předřadníku a zapalovače, kapitola 9 Informace pro konstrukci svítidla, kapitola 10 Maximální obrysy výbojek, kapitola 11 Systém číslování údajových listů. Dále jsou v normě přílohy A - F ( většinou popisující některá měření) na str. 13 - 30. Oddíl druhý má jedinou stránku se seznamem údajových listů - k němuž je přiloženo několik desítek stran těchto údajových listů. Oddíl třetí obsahuje obrysy výbojek opět s řadou zvláštních listů. ČSN EN 60662 + A4 + A5 + A6 (36 0240) byla vydána v lednu 1996. Nahradila ČSN IEC 662 ze srpna 1992.
"Změnou A4 + A5 + A6)-10/1997", vydanou v říjnu 1997, se s účinností od 1.11.1997 provádějí v normě rozsáhlé změny. Především se nahrazuje a doplňuje 53 stran s "údajovými listy". Vlastní text normy není příliš opraven.

Označení ČSN EN 60662 +A4+A5+A6 (360240)
Katalogové číslo 18706
Cena 1 990 Kč1990
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 286 stran formátu A4
EAN kód 8590963187068
Změny a opravy A7 10.97t, A9 10.98t, A10 11.98t, Z1 11.12t
Norma byla zrušena k 2. 1. 2015
a nahrazena ČSN EN 60662 (360240)
Tato norma nahradila ČSN IEC 662 (360240) z srpna 1992
Dostupnost skladem (tisk na počkání)