ICS 29.140.30 - Zářivky. Výbojky

ČSN EN 50107-1 (341370) - duben 2003

Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.04t

405 Kč

ČSN EN 50107-2 (341370) - leden 2006

Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 2: Požadavky na ochranná zařízení proti zemnímu svodu a proti přerušení obvodu

230 Kč

ČSN EN 50107-3 (341370) - prosinec 2018

Výrobková norma na světelné značky s výbojkami a/nebo LED světelnými zdroji a/nebo elektroluminiscenčními světelnými zdroji na jmenovité napětí nepřevyšující 1 000 V s vyloučením všeobecného, dopravního nebo nouzového osvětlení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62554 (360017) - duben 2012

Příprava vzorků pro měření obsahu rtuti v zářivkách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 61228 ed. 2 (360035) - září 2008 aktuální vydání

UV zářivky používané pro opalování - Metody měření a specifikace

230 Kč

ČSN EN 61549 ed. 2 (360199) - březen 2004 aktuální vydání

Různé světelné zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.05t, A2 12.10t, A3 5.13t

1 135 Kč

ČSN EN 62035 ed. 2 (360220) - červenec 2015 aktuální vydání

Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.17t, A1 12.19t

800 Kč

ČSN EN 60188 ed. 2 (360230) - březen 2002

Vysokotlaké rtuťové výbojky - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 8.19t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

295 Kč

ČSN EN 60662 (360240) - listopad 2012 aktuální vydání

Vysokotlaké sodíkové výbojky - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 11.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 620 Kč

ČSN EN 60192 ed. 2 (360241) - leden 2002

Nízkotlaké sodíkové výbojky - Požadavky na provedení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61167 ed. 2 (360250) - říjen 2016

Halogenidové výbojky - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 2. listopadu 2021 (zobrazit náhrady).

1 722 Kč

ČSN EN 61167 ed. 3 (360250) - květen 2019

Halogenidové výbojky - Výkonnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

3 215 Kč

ČSN EN 60081 (360275) - únor 1999 aktuální vydání

Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.02t, A2 1.04t, A3 5.06t, A4 10.10t, A5 3.14t, A6 5.18t, A11 12.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

6 650 Kč

ČSN EN 61195 ed. 2 (360276) - srpen 2000

Dvoupaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.13t, A2 7.15t

590 Kč

ČSN EN 60901 (360277) - červen 1998 aktuální vydání

Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.98t, A2 6.01t, A3 3.05t, A4 9.08t, A5 9.12t, A6 6.18t

6 990 Kč

ČSN EN 61199 ed. 3 (360278) - únor 2012

Jednopaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.13t, A2 6.15t

690 Kč

ČSN EN 62532 (360280) - listopad 2011

Indukční výbojky - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.17t

405 Kč

ČSN EN 62639 (360280) - říjen 2012

Indukční výbojky - Požadavky na provedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60968 ed. 2 (360290) - březen 2016 aktuální vydání

Zářivky s integrovanými předřadníky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost

350 Kč

ČSN EN 60969 +A1 (360291) - září 1994

Zdroje světla s integrovanými předřadníky určené pro všeobecné osvětlování. Výkonnostní požadavky (obsahuje změnu A1:1993)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 5.97, A2 7.01t

255 Kč

ČSN EN 60155 +A1 (360295) - červenec 1997 aktuální vydání

Startéry pro zářivky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 7.07t

465 Kč

ČSN EN 60927 ed. 2 (360297) - červen 2008 aktuální vydání

Příslušenství pro světelné zdroje - Zapalovací zařízení (jiná než doutnavková) - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

630 Kč

ČSN EN 50285 (360510) - srpen 1999

Energetická účinnost elektrických světelných zdrojů pro domácnost - Metody měření

125 Kč

ČSN EN 60921 (360512) - květen 2005 aktuální vydání

Předřadníky pro zářivky - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.06t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

715 Kč

ČSN EN 60923 ed. 2 (360514) - květen 2006 aktuální vydání

Příslušenství pro světelné zdroje - Předřadníky výbojek (jiné než trubicové zářivky) - Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

675 Kč

ČSN EN 61048 ed. 2 (360525) - prosinec 2006 aktuální vydání

Příslušenství pro světelné zdroje - Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojů světla - Všeobecné předpisy a požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.16t

475 Kč

ČSN EN 61049 (360526) - červenec 1994

Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojích světla. Požadavky na provedení

190 Kč

ČSN EN 62386-101 ed. 2 (360540) - srpen 2015 aktuální vydání

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Obecné požadavky - Komponenty systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 000 Kč

ČSN EN 62386-102 ed. 2 (360540) - srpen 2015 aktuální vydání

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Obecné požadavky - Ovládací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 400 Kč

ČSN EN 62386-103 (360540) - srpen 2015

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 103: Obecné požadavky - Řídicí zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 040 Kč

ČSN EN 62386-201 ed. 2 (360540) - březen 2016 aktuální vydání

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 201: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Zářivky (zařízení typ 0)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60929 ed. 4 (360596) - říjen 2011

Elektronické ovládací zařízení na střídavé a/nebo stejnosměrné napětí k zářivkám - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.12t, A1 8.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 010 Kč

ČSN EN 62560 (360701) - srpen 2013

Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napětí > 50 V - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.16t, A11 9.19t

695 Kč

ČSN EN 60604 (360791) - prosinec 1994

Soustavy "Bleskovek" pro fotografické účely

190 Kč

ČSN EN 60730-2-3 ed. 2 (361960) - září 2008 aktuální vydání

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků lineárních trubicových zářivek

230 Kč