ČSN EN 60155 +A1 (360295) Aktuální vydání

Startéry pro zářivky

ČSN EN 60155 +A1 Startéry pro zářivky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 465 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60155:1995, včetně její změny A1:1995. Upozornění na používání této normy: Souběžně s touto normou platí ČSN EN 60155 Startéry pro zářivky (36 0295) z března 1994, a to do 1.9. 2001. Poznámka recenzenta: Vytištěný text není zcela srozumitelný a lze jej vykládat také tak, že stará norma nahradí novou k výše uvedenému datu. Tato norma platí pro vyměnitelné doutnavkové startéry pro zářivky s předžhavením, dále nazývané "startéry". Má dva oddíly: oddíl první obsahuje všeobecné bezpečnostní požadavky, které musí startéry splňovat. Oddíl druhý obsahuje požadavky pro na provedení. Oddíl první - Všeobecné a bezpečnostní požadavky: V této části normy jsou stanoveny všeobecné požadavky, které musí startéry splňovat. Startéry musí být konstruovány a provedeny tak, aby při normálním použití byl jejich provoz pro uživatele nebo okolí bezpečný. Splnění této podmínky se kontroluje provedením všech uvedených zkoušek. Tak např.: Kryty a ostatní vnější části z izolačního materiálu musí být odolné proti abnormálnímu teplu a ohni. (Zejména čl.7.10.1 a 7.10.3.) Norma vysloveně uvádí, že "Opatření musí být dodržena z hlediska ochrany bezpečnosti zdraví personálu provedením zkoušek proti: nebezpečí výbuchu nebo ohně; dále proti inhalaci kouřových a nebo toxických látek; a konečně proti toxickým zbytkům." Oddíl druhý - Požadavky na provedení doutnavkových startérů: V této (druhé) části normy jsou specifikovány: zkouška zapalování (kapitola 8), zkouška života (kapitola 9) a zkouška s deaktivovanou zářivkou (kapitola 10). Norma obsahuje řadu nákresů a popisů vlastností i zkoušek. ČSN EN 60155 (36 0295) byla vydána v červenci 1997.

Označení ČSN EN 60155 +A1 (360295)
Katalogové číslo 21308
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963213088
Změny a opravy A2 7.07t
Tato norma nahradila ČSN EN 60155 (360295) z března 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)