ČSN EN 295-5 (725201) Zrušená norma

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky

ČSN EN 295-5 Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na děrované trouby a příslušné tvarovky z kameniny s hrdlem nebo bez hrdla ke stavbě drenážního vedení, k půdnímu odvodňování a odvodňování ze skládek odpadů. Mohou být také použity pro odvod vody prosakem do podloží. Tvarovky nemusí být děrovány. Pokud tato norma udává rozdílné třídy mezní únosnosti ve vrcholovém zatížení nebo plochy děr, zvolí si odběratelé/zákazníci podle vlastních požadavků. Jsou uvedeny přednostně používané úhly oblouků a spojů, mohou však být použity i jiné hodnoty.

Označení ČSN EN 295-5 (725201)
Katalogové číslo 18625
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963186252
Změny a opravy Z1 12.96t, A1 1.00t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2013
a nahrazena ČSN EN 295-5 (725201)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 295-1 (725201)
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 1: Požadavky na trouby, tvarovky a spoje

ČSN EN 295-10 (725201)
Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 10: Funkční požadavky

ČSN EN 295-2 (725201)
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 2: Hodnocení shody a odběr vzorků

ČSN EN 295-3 ed. 2 (725201)
Kameninové potrubí pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 3: Zkušební metody

ČSN EN 295-4 (725201)
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství

ČSN EN 295-6 (725201)
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 6: Požadavky na součásti vstupních šachet a inspekčních komor

ČSN EN 295-7 (725201)
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 7: Požadavky na kameninové trouby a jejich spoje určené pro protlačování