ICS 23.040.50 - Trubky a fitinky z ostatních materiálů

ČSN EN 14636-1 (646426) - květen 2010

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polymerbeton na bázi polyesterových pryskyřic (PRC) - Část 1: Trubky a tvarovky s ohebnými spoji

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 12585 (704505) - srpen 1999

Skleněné aparatury, potrubí a tvarovky - Potrubí a tvarovky DN 15 až 1000 - Slučitelnost a vyměnitelnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12763 (722904) - listopad 2001

Vláknocementové trouby a tvarovky pro vnitřní kanalizaci - Rozměry a technické dodací podmínky

440 Kč

ČSN EN 512 (722905) - leden 1997

Vláknocementové výrobky. Tlakové trouby a spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.02t

465 Kč

ČSN EN 639 (723142) - únor 1997

Společné požadavky na betonové trouby, včetně spojů a tvarovek

340 Kč

ČSN EN 641 (723144) - únor 1997

Železobetonové tlakové trouby s plechovou válcovou vložkou, včetně spojů a tvarovek

230 Kč

ČSN EN 642 (723145) - duben 1997

Tlakové trouby z předpjatého betonu s plechovou válcovou vložkou a bez plechové válcové vložky, včetně spojů a tvarovek a zvláštní požadavky na předpínací výztuž pro trouby

340 Kč

ČSN EN 1916 (723146) - srpen 2004 aktuální vydání

Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.07t

610 Kč

ČSN EN 295-10 (725201) - říjen 2005

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 10: Funkční požadavky

230 Kč

ČSN EN 1444 (755406) - duben 2003 aktuální vydání

Vláknocementové potrubí - Zásady pro pokládku a ostatní práce na staveništi

440 Kč