ČSN IEC 1005 (356605) Zrušená norma

Přenosné měřiče příkonu prostorového dávkového ekvivalentu neutronů používané při ochraně před ionizujícím zářením

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro přenosné přístroje určené k měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu neutronového záření (viz 1.3.8) o energii do 16 MeV, které minimálně obsahují: Detekční zařízení, které může být tvořeno např. detekční jednotkou (proporcionální detektor BF3, proporcionální detektor 3He, scintilační detektor LiI, atd.) a případně moderujícími a absorbujícími materiály obklopujícími detektor. Měřicí zařízení, které může být vestavěno do jednoho přístroje spolu s detekčním zařízením nebo může být připojené kabelem. Pokud jsou tyto přístroje určeny pro pulsní pole (včetně fotonových polí), je doporučováno, aby si uživatel zjistil, zda při daných podmínkách (úroveň záření, délka pulsu, rychlost opakování pulsů atd.) přístroj správně funguje. Dále uvedené požadavky se týkají přístrojů definovaných v 1.1.1. Je však přípustné užívat přístroje, které nesplňují dále uvedené požadavky, pokud tyto požadavky nejsou pro daný účel podstatné. V takových případech musí být požadavky kladené na přístroje dohodnuty mezi výrobcem a uživatelem, ale určení parametrů přístrojů se musí řídit metodami danými touto normou. Nyní jsou dostupné také nekonvenční měřiče příkonu dávkového ekvivalentu (např. měřiče, které užívají algoritmus při výpočtu). Pro takovéto přístroje není vyhodnocení založené na monoenergetických neutronech (viz 2.3.2) relevantní. V dodatku k ISO/DIS 8529 je seznam vymezující vhodné neutronové zdroje, které mají široká spektra vhodná pro zkoušení takovýchto nekonvenčních měřičů. Předmětem této mezinárodní normy je stanovení požadavků a metod pro hodnocení přenosných měřičů příkonu prostorového dávkového ekvivalentu. Pro přístroje uvedené v předmětu normy a rozsahu použití (viz 1.1) stanovuje tato norma obecné vlastnosti, obecné zkušební postupy, radiometrické vlastnosti, elektrické, mechanické a bezpečnostní vlastnosti, vliv okolního prostředí a také identifikační osvědčení.

Označení ČSN IEC 1005 (356605)
Katalogové číslo 18453
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963184531
Norma byla zrušena k 1. 10. 2005
a nahrazena ČSN EN 61005 (356605)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)