ČSN ISO 3966 (257722) Zrušená norma

Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Metoda měření rychlostního pole pomocí Prandtlových trubic

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu určení objemového průtoku v uzavřeném potrubí při stacionárním proudění (viz 5.1):
- tekutiny s celkem stálou hustotou nebo odpovídajícímu Machovu číslu nepřekračujícímu hodnotu 0,25;
- s celkem rovnoměrnou, ustálenou teplotou v měřicím průřezu;
- protékající plným průřezem potrubí;
- za ustálených podmínek proudění.

Zvláště pojednává o technologii a údržbě Prandtlových trubic, výpočtu místních rychlostí z naměřených diferenčních tlaků a výpočtu průtoku integrováním rychlosti. Metodika měření a požadavky definované v této mezinárodní normě si dávají za cíl dosáhnout 95 % konfidenční pravděpodobnosti výsledků s nejistotou stanovení průtoku ne větší než _2 %. Pro dosažení tohoto výsledku je potřebné, podle podmínek měření, ve výpočtu zohlednit korekce uvedené v kapitole 11. Jestliže některé z požadavků této mezinárodní normy nejsou splněny, může být tato metoda použita ve zvláštních případech, ale nejistota měření průtoku bude větší.

Označení ČSN ISO 3966 (257722)
Katalogové číslo 18187
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963181875
Norma byla zrušena k 1. 8. 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)