ČSN EN 407 (832326) Zrušená norma

Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 407:1994. Stanoví zkušební metody, všeobecné požadavky, úrovně (třídy) tepelného provedení a označování pro ochranné rukavice proti teplu a/nebo ohni. Musí být používána pro všechny rukavice chránící ruce před teplem a/nebo plameny v jedné nebo více z následujících podob: oheň, kontaktní teplo, konvekční teplo, radiační (sálavé) teplo, malé rozstřiky nebo velká množství roztaveného kovu. Výsledkem zkoušek jsou pouze úrovně (třídy) provedení, nikoli úrovně ochrany. Normalizovány jsou: Všeobecné požadavky, Tepelné provedení (několik tabulek charakterizujících třídy provedení při výše uvedených druzích tepelné zátěže), Zkušební metody, Značení a Návod k používání. (Zde se pouze odkazuje na ČSN EN 420 (83 2300 ). ČSN EN 407 (83 2326) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN EN 407 (832326)
Katalogové číslo 18484
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963184845
Norma byla zrušena k 1. 5. 2005
a nahrazena ČSN EN 407 (832326)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)