ČSN EN 60045-1 (080030)

Parní turbíny. Část 1. Specifikace

ČSN EN 60045-1 Parní turbíny. Část 1. Specifikace
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60045:1993. Tato část mezinárodní normy IEC 45 se týká především parních turbín pro pohon alternátorů v elektrárenských provozech. Některá z těchto ustanovení se týkají turbín pro jiná použití. Účelem této části je upozornit budoucího kupujícího na možnosti volby nebo na varianty, jaké by si mohl přát nebo uvažovat a umožnit mu jasně stanovit své technické požadavky potencionálním dodavatelům. Hygienicky důležitá je kapitola 14 - Hluk, která stanoví v čl. 14.1 Hluk vysílaný jednotlivými komponentami zařízení: "Hluk strojního zařízení je měřen na pomyslném povrchu kolem stroje ve vzdálenosti 1m a výšce 1,2 m nad úrovní podlahy, ochozu nebo nad jiným místem, určeným pro přístup obsluhy. Hluková hladina na povrchu je definována jako maximum "A" - vážená střední kvadratická hodnota úrovně akustického tlaku, měřená jako pomalá odezva hlukoměru vyhovující IEC 651, typ 1 s mikrofonem umístěným jak je popsáno výše". Dále pak čl. 14.2 Hladina hluku v blízkosti turbínové jednotky stanoví: "Hladina hluku v blízkosti paroturbínové jednotky závisí na mnoha faktorech jako na intenzitě hluku vytvářené různými komponenty turbíny, intenzitě hluku vytvářené jinými zařízeními v elektrárně, vzájemné poloze turbíny a ostatních komponent provozu a akustikou okolního prostoru a budovy včetně vlivu přítomnosti materiálů tlumících zvuk. Jsou-li všechny výše uvedené vlivy ve sféře činnosti dodavatele turbíny, může kupující stanovit dodavateli turbíny své požadavky na přípustnou hladinu hluku v blízkosti turbíny. Nejsou-li všechny vlivy ve sféře činnosti dodavatele turbíny, může být nutné, aby kupující, dodavatel turbíny a ostatní zodpovědní za další vlivy spolupracovali pro splnění požadavků kupujícího. Dodavatelé jiných komponent nebo zařízení v blízkosti turbín musí sami zodpovídat za hluk, které tyto vytvářejí. Jestliže tyto požadavky nejsou splněny základním projektem zařízení, lze toho dosáhnout dodáním vhodných akustických clon nebo krytů." Norma se také v čl. 13 zabývá chvěním - ovšem prakticky jen z technického hlediska (prevence havárie). ČSN EN 60045-1 (08 0030) byla vydána v lednu 1996. Nahradila ČSN 08 0030 z 16.6.1976.

Označení ČSN EN 60045-1 (080030)
Katalogové číslo 18427
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963184272
Tato norma nahradila ČSN 08 0030 (080030) z prosince 1977
Dostupnost skladem (tisk na počkání)