ICS 27.040 - Plynové a parní turbiny. Parní stroje

ČSN ISO 20816-2 (011412) - červenec 2018

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 2: Plynové turbíny, parní turbíny a generátory nad 40 MW s kluznými ložisky, na pozemních základech a jmenovitými otáčkami 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min a 3 600 r/min

340 Kč

ČSN ISO 20816-4 (011412) - leden 2019

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 4: Plynové turbíny nad 3 MW s kluznými ložisky

340 Kč

ČSN EN 12952-1 (077604) - prosinec 2016 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 12952-10 (077604) - červen 2003 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

190 Kč

ČSN EN 12952-11 (077604) - únor 2008

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 11: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství

440 Kč

ČSN EN 12952-12 (077604) - květen 2008 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 12: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody

230 Kč

ČSN EN 12952-13 (077604) - srpen 2003

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.04t

315 Kč

ČSN EN 12952-14 (077604) - únor 2005

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX, využívající kapalný čpavek a čpavkové vody

340 Kč

ČSN EN 12952-15 (077604) - květen 2004

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 15: Přejímací zkoušky

590 Kč

ČSN EN 12952-16 (077604) - srpen 2003

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva

340 Kč

ČSN EN 12952-18 (077604) - červenec 2013

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 18: Návody k obsluze

190 Kč

ČSN EN 12952-2 (077604) - únor 2012 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

440 Kč

ČSN EN 12952-3 (077604) - srpen 2012 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí kotle namáhaných tlakem

945 Kč

ČSN EN 12952-4 (077604) - únor 2012 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle

340 Kč

ČSN EN 12952-5 (077604) - červen 2012 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

590 Kč

ČSN EN 12952-6 (077604) - únor 2012 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě; dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

350 Kč

ČSN EN 12952-7 (077604) - červenec 2013 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 7: Požadavky na výstroj kotle

440 Kč

ČSN EN 12952-8 (077604) - květen 2003

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

340 Kč

ČSN EN 12952-9 (077604) - srpen 2003

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva

340 Kč

ČSN EN 60045-1 (080030) - leden 1996

Parní turbíny. Část 1. Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.20t

Norma bude zrušena k 17. červnu 2023 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN IEC 60045-1 ed. 2 (080030) - prosinec 2020

Parní turbíny - Část 1: Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 60953-1 (080032) - leden 1998

Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 1: Metoda A - Vysoká přesnost pro velké kondenzační parní turbíny (IEC 953-1:1990)

590 Kč

ČSN EN 60953-3 (080032) - září 2002

Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 3: Ověřovací testy tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbín

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

1 270 Kč

ČSN EN 60953-2 (080033) - listopad 1998

Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 2: Metoda B - Široký rozsah přesnosti pro různé typy a velikosti turbín

770 Kč

ČSN EN 61064 (080064) - listopad 1997

Přejímací zkoušky parních turbín - Systémy regulace otáček

350 Kč

ČSN EN 45510-6-1 (081601) - květen 1999

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-1: Pomocná zařízení turbín - Odplyňováky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45510-6-2 (081602) - květen 1999

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-2: Pomocná zařízení turbín - Ohříváky napájecí vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45510-6-3 (081603) - květen 1999

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-3: Pomocná zařízení turbín - Kondenzace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45510-6-7 (081607) - květen 1999

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-7: Pomocná zařízení turbín - Separátory vlhkosti a přihříváky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 08 1905 (081905) - květen 1985

Povrchové ohříváky parních turbín

190 Kč

ČSN EN 45510-3-1 (380210) - březen 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-1: Kotle - Vodotrubné kotle

350 Kč

ČSN EN 45510-3-2 (380210) - březen 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-2: Kotle - Žárotrubné kotle

350 Kč

ČSN EN 45510-3-3 (380210) - březen 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-3: Kotle - Kotle s fluidní topnou vrstvou

350 Kč

ČSN EN 45510-4-10 (380210) - červen 2006 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-10: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro denitrifikaci spalin (De-NOₓ)

340 Kč

ČSN EN 45510-4-2 (380210) - září 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 2: Ohříváky spaliny/vzduch, pára/vzduch a spaliny/spaliny

350 Kč

ČSN EN 45510-4-3 (380210) - duben 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 3: Zařízení k dopravě vzduchu a spalin kotlem

350 Kč

ČSN EN 45510-4-4 (380210) - červen 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-4: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení k přípravě paliva

340 Kč

ČSN EN 45510-4-5 (380210) - červen 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-5: Pomocná zařízení kotlů - Zauhlovací zařízení a zařízení pro skladování volně loženého materiálu

350 Kč

ČSN EN 45510-4-6 (380210) - červen 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 6: Zařízení pro odsíření kouřových plynů (DeSOₓ)

340 Kč

ČSN EN 45510-4-7 (380210) - červen 2006 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 7: Zařízení pro manipulaci s popelem

350 Kč

ČSN EN 45510-4-8 (380210) - červen 2006 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-8: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro manipulaci s popílkem

350 Kč

ČSN EN 45510-4-9 (380210) - červen 2006 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-9: Pomocná zařízení kotlů - Ofukovače

340 Kč

ČSN EN 45510-5-1 (380210) - květen 2007 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-1: Parní turbíny

440 Kč

ČSN EN 45510-5-2 (380210) - květen 2007 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-2: Plynové turbíny

340 Kč

ČSN EN 45510-5-3 (380210) - květen 2007 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-3: Větrné elektrárny

340 Kč

ČSN EN ISO 10437 (451314) - prosinec 2003

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Parní turbíny - Použití pro speciální účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 3977-5 (451500) - srpen 2003

Plynové turbíny - Dodávání - Část 5: Využití v naftovém a plynárenském průmyslu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč