ČSN EN 61199 (360278) Zrušená norma

Jednopaticové zářivky. Bezpečnostní požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61199:1999. Evropská norma EN 61199:1999 má status české technické normy. Uvádí požadavky na bezpečnost pro jednopaticové zářivky pro všeobecné osvětlování všech skupin s paticemi 2G7, 2GX7, GR8, 2G10, G10q, GR10q, GX10q, GY10q, 2G11, G23, GX23, G24, GX24 a GX32. Uvádí též metodu, kterou by měl výrobce použít k prokázání shodnosti s požadavky této normy na základě hodnocení produkce podle záznamu zkoušek prováděných na hotových výrobcích. Tato metoda může být také použita pro certifikační účely. V této normě jsou uvedeny podrobnosti postupu pro zkoušení dávky, který může být použit k provedení omezeného hodnocení dávek. Poznámka: Splnění této normy se týká pouze kritérií bezpečnosti a nebere v úvahu výkonnost jednopaticových zářivek pro všeobecné osvětlování z hlediska světelného toku, barvy, zapalovacích a provozních charakteristik. Tyto vlastnosti jsou uvedeny v IEC 60081 (v ČR ČSN EN 60081). Norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitolu 1 - Všeobecně, kapitolu 2 - Požadavky na bezpečnost a kapitolu 3 - Hodnocení. Norma dále uvádí normativní Přílohu A, B, C, D, E, F, G, H, dále Bibliografii a normativní přílohu ZA. V druhé kapitole (požadavky na bezpečnost) nejsou takové, které by měly souvislost s hygienou práce, resp. se světelnětechnickými vlastnostmi zářivek. V přílohách k normě jsou jednak bližší informace k některým zkouškám, jednak odkazy na souvisící mezinárodní normy. ČSN EN 61199 (36 0278) byla vydána v srpnu 2000. S účinností od 1.12. 2002 se ruší ČSN EN 61199 (36 0278) z ledna 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Označení ČSN EN 61199 (360278)
Katalogové číslo 18557
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963185576
Změny a opravy A1 8.98t, A2 6.99t, Z1 8.00t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)