ČSN P ENV 55102-1 (334291) Zrušená norma

Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu pro koncová zařízení ISDN. Část 1: Požadavky na vyzařování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 55102-1:1993. Tato předběžná norma se týká koncového zařízení ISDN, tak jak je v Evropě pro základní přístup a primární přístup normalizováno, která má Ia rozhraní a o kterém se předpokládá, že bude připojeno do veřejné telekomunikační sítě. Tato norma je použitelná pro samostatně provozovaná zařízení nebo zásuvné jednotky vložené do hostitelského zařízení. Kmitočtový rozsah je od 9 kHz do 400 GHz. Norma obsahuje následující kapitoly: kap. 2 Třídění zařízení, kap. 3 Meze rušení, kap. 4 Metoda měření, kap. 5 Všeobecné provozní podmínky a kap. 6 Interpretace mezí vysokofrekvenčního rušení, kde ovšem v plném rozsahu odkazuje na ČSN EN 55022. ČSN P ENV 55102-1 (33 4291) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN P ENV 55102-1 (334291)
Katalogové číslo 18678
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963186788
Norma byla zrušena k 1. 8. 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)