ČSN ISO 9964-3 (757378)

Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 3: Stanovení sodíku a draslíku metodou plamenové emisní spektrometrie

ČSN ISO 9964-3 Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 3: Stanovení sodíku a draslíku metodou plamenové emisní spektrometrie
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9964-3:1993. ISO 9964 sestává z dále uvedených částí obecného názvu Jakost vod. Část 1: Stanovení sodíku metodou atomové absorpční spektrometrie. Část 2: Stanovení draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie. Část 3: Stanovení sodíku a draslíku metodou plamenové emisní spektrometrie. Tato třetí část specifikuje metodu stanovení rozpuštěného sodíku a draslíku plamenovou emisí spektrometrií (FES). Je určena k rozboru surové a pitné vody. Metodu lze použít pro vzorky vod s hmotností koncentrací sodíku a draslíku do 10 mg.l-1. Obsahují-li vzorky vyšší koncentrace sodíku a draslíku, zpracovává se menší zkoušený objem vzorku. Dolní mez stanovení sodíku i draslíku je nižší než 0,1 mg.l-1. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Vzorek se zmlžuje do plynového plamene dostatečné termální energie, jejímž působením emitují přítomný sodík i draslík svá charakteristická záření. Intenzita záření sodíku se měří při vlnové délce 589,0 nm, a draslíku při vlnové délce 766,5 nm. Pracuje-li se plamenem vzduch/acetylen, je nezbytné přidávat roztok chloridu cesného k potlačení ionizace." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 9964-3 (75 7378) byla vydána v lednu 1996. Nahradila část 18 a 19 ČSN 83 0530 z 27.10.1978.

Označení ČSN ISO 9964-3 (757378)
Katalogové číslo 18861
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963188614
Tato norma nahradila ČSN 83 0530-18 (830530) z září 1980
ČSN 83 0530-19 (830530) z září 1980
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 9964-1 (757378)
Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 1: Stanovení sodíku metodou atomové absorpční spektrometrie

ČSN ISO 9964-2 (757378)
Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 2: Stanovení draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie