ČSN ISO 9964-2 (757378)

Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 2: Stanovení draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie

ČSN ISO 9964-2 Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 2: Stanovení draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9964-2:1993. ISO 9964 sestává z dále uvedených částí obecného názvu Jakost vod. Část 1: Stanovení sodíku metodou atomové absorpční spektrometrie. Část 2: Stanovení draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie. Část 3: Stanovení sodíku a draslíku metodou plamenové emisní spektrometrie. Tato druhá část specifikuje metodu stanovení rozpuštěného draslíku plamenovou atomovou absorpční spektrometrií (AAS). Je určena k rozboru surové a pitné vody. Metodu lze použít pro vzorky vod s hmotností koncentrací sodíku v rozmezí od 5 mg.l-1do 50 mg.l-1. Tento rozsah je možno rozšířit směrem nahoru i dolů zavedením ředicích poměrů, jejichž hodnota se liší od poměru předepsaného v kapitole 8. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Ke vzorku se přidá roztok chloridu cesného k potlačení ionizace. Vzorek se zmlžuje přímo do plamene vzduch/acetylen atomového absorpčního spektrometru. Absorbance se měří při vlnové délce 766,5 nm." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 9964-2 (75 7378) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN ISO 9964-2 (757378)
Katalogové číslo 18863
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963188638
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 9964-1 (757378)
Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 1: Stanovení sodíku metodou atomové absorpční spektrometrie

ČSN ISO 9964-3 (757378)
Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 3: Stanovení sodíku a draslíku metodou plamenové emisní spektrometrie