ICS 23.060.40 - Regulátory tlaku

ČSN EN ISO 7291 (052121) - duben 2011 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Rozvodové redukční ventily do 30 Mpa (300 bar), používané při svařování, řezání a příbuzných procesech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.15t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN ISO 2503 (054251) - prosinec 2009 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Redukční ventily a redukční ventily s vestavěnými průtokoměry pro lahve na stlačené plyny do 300 bar (30 MPa) používané při svařování, řezání a příbuzných procesech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.15t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

ČSN EN 88-1 +A1 (061801) - srpen 2016

Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nejvýše 50 kPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 88-2 (061801) - červen 2008

Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nad 500 mbar a nejvýše do 5 bar

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 126 (061806) - září 2012 aktuální vydání

Vícefunkční řídicí přístroje spotřebičů plynných paliv

340 Kč

ČSN EN 1854 ed. 2 (061808) - prosinec 2010 aktuální vydání

Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv

440 Kč

ČSN EN 12067-2 (061809) - prosinec 2004

Poměrové regulátory plynné palivo/vzduch pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Část 2: Elektronické provedení

340 Kč

ČSN EN 1106 (061811) - listopad 2010 aktuální vydání

Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv

350 Kč

ČSN EN 16304 (061812) - říjen 2013

Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

340 Kč

ČSN EN 13611 (061820) - březen 2020 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky

945 Kč

ČSN EN 16129 (061821) - červen 2016 aktuální vydání

Regulátory tlaku, samočinná přepínací zařízení s nejvyšším výstupním tlakem do 4 bar, s maximálním průtokem do 150 kg/h pro butan, propan a jejich směsi a s příslušnými bezpečnostními zařízeními a adaptéry

945 Kč

ČSN EN 16678 (061825) - květen 2016

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa až do 6 300 kPa včetně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1643 ed. 2 (061830) - září 2014 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů

440 Kč

ČSN EN 12952-10 (077604) - červen 2003 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

190 Kč

ČSN EN 16631 (078438) - leden 2016

Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG - Požadavky na renovaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15202 (078443) - červen 2020 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Základní rozměry výstupního otvoru ventilu lahve na LPG a přípojek přidružených zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13953 (078463) - září 2015 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)

340 Kč

ČSN EN 14912 (078492) - září 2015 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a údržba ventilů lahví na LPG při periodické kontrole lahví

190 Kč

ČSN EN ISO 13341 (078520) - květen 2011 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Montáž ventilů na lahve na plyn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.15t

255 Kč

ČSN EN 849 (078606) - září 1998

Lahve na přepravu plynů - Ventily pro lahve - Technické podmínky a typové zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.00t, A2 2.02t

420 Kč

ČSN EN 850 (078607) - září 1998

Lahve na přepravu plynů - Třmenová výstupní ventilová připojení se zajišťovacími kolíky pro medicinální účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
UR 11.98, A1 10.01t

465 Kč

ČSN EN ISO 11114-1 (078609) - prosinec 2020 nové vydání

Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 11114-2 (078609) - listopad 2013 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 2: Nekovové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13340 (078610) - leden 2002

Lahve na přepravu plynů - Ventily lahví na jedno použití (kartuše) - Technické podmínky a prototypové zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14246 (078611) - leden 2015 aktuální vydání

Lahve na plyny - Ventily lahví - Výrobní zkoušky a kontroly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.18t

315 Kč

ČSN EN ISO 10692-1 (078613) - červen 2002

Lahve na přepravu plynů - Spojení ventilů s lahvemi na plyny používanými v mikroelektronickém průmyslu - Část 1: Výstupní ventilová připojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10692-2 (078613) - červen 2002

Lahve na přepravu plynů - Spojení ventilů s lahvemi na plyny používanými v mikroelektronickém průmyslu - Část 2: Specifikace a typové zkoušky ventilových připojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14129 (078634) - září 2014 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG

350 Kč

ČSN EN 14071 +A1 (078635) - listopad 2019 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG - Příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12209 (078639) - březen 2014

Lahve na plyny - Výstupní připojení ventilů lahví na plyn pro stlačený vzduch k dýchání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.17t

530 Kč

ČSN EN ISO 22434 (078640) - září 2011

Lahve na přepravu plynů - Kontrola a údržba ventilů lahví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17871 (078648) - duben 2016

Lahve na plyny - Ventily lahví s rychlým otevřením - Specifikace a zkoušky typu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

ČSN EN ISO 10297 (078649) - březen 2015 aktuální vydání

Lahve na plyny - Ventily lahví - Specifikace a zkoušky typu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.15t, A1 3.18t, Oprava 2 7.18t

605 Kč

ČSN 13 3503 (133503) - listopad 1984

Průmyslové armatury. Ventily s regulační kuželkou. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN ISO 4126-3 (134310) - prosinec 2006

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 3: Kombinace pojistných ventilů a bezpečnostních zařízení s průtržnou membránou

230 Kč

ČSN 13 4501-2 (134501) - květen 1990

Průmyslové armatury. Regulační ventily. Technické předpisy. Prověřování

190 Kč

ČSN 13 4509-2 (134509) - červenec 1985

Průmyslové armatury. Metodika měření regulačních ventilů. Výpočtové vztahy pro průtok nestlačitelných tekutin

230 Kč

ČSN EN 60534-1 (134510) - leden 2006 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 1: Terminologie pro regulační armatury a všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 60534-2-1 ed. 2 (134510) - prosinec 2011 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60534-2-3 ed. 2 (134510) - září 2016 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-3: Průtok - Zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60534-2-4 (134510) - březen 2010

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-4: Poměrné průtočné charakteristiky a regulační rozsah

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60534-2-5 (134510) - duben 2004

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-5: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin vícestupňovými regulačními armaturami s mezistupňovou regulací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 60534-3-1 (134510) - květen 2001

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-1: Rozměry - Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 13. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 60534-3-2 (134510) - únor 2002

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-2: Rozměry - Stavební délky FTF pro regulační armatury s rotačním pohybem uzávěru s výjimkou motýlových klapek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60534-3-3 (134510) - prosinec 1999

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-3: Rozměry - Stavební délky dvojcestných regulačních kulových ventilů přímých s konci pro přivaření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 60534-4 (134510) - březen 2007

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 4: Kontrola a pravidelné zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60534-5 (134510) - srpen 2004

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 5: Značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60534-6-1 (134510) - červen 1999

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 6: Montážní dílce pro připojování polohovacích regulátorů k armaturám - Oddíl 1: Montáž polohovacích regulátorů na pohony zdvihu

230 Kč

ČSN EN 60534-6-2 (134510) - říjen 2001

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 6-2: Montážní dílce pro připojování polohovacích regulátorů k regulačním armaturám - Polohovací regulátory připojované k otočným pohonům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60534-7 (134510) - září 2011

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 7: Údajový list řídicích ventilů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60534-8-1 (134510) - květen 2006 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-1: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného průtokem vzduchu regulačními armaturami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60534-8-3 ed. 2 (134510) - říjen 2011 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-3: Hluk - Výpočtové postupy předpovědi aerodynamické hlučnosti regulačních armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60534-8-4 ed. 2 (134510) - červen 2016 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-4: Hluk - Obecné podmínky - Předběžný výpočet hluku vybuzeného průtokem kapalin regulační armaturou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 60534-3-1 ed. 2 (134510) - listopad 2019

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-1: Rozměry - Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1349 (134511) - červenec 2010 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy

230 Kč

ČSN EN 60534-8-2 ed. 2 (134582) - červenec 2012 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-2: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin řídicími ventily

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61514 (134590) - listopad 2002

Regulační systémy pro průmyslové procesy - Metody hodnocení výkonu polohovacích regulátorů armatury s pneumatickými výstupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61514-2 ed. 2 (134590) - duben 2014

Regulační systémy pro průmyslové procesy - Část 2: Metody vyhodnocování výkonů inteligentních polohovacích regulátorů armatur s pneumatickými výstupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1567 (135826) - květen 2001

Armatury budov - Redukční ventily a kombinované redukční ventily pro vodu - Požadavky a zkoušky

230 Kč

ČSN EN 1074-5 (137111) - březen 2002 aktuální vydání

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 5: Regulační armatury

230 Kč

ČSN EN 15069 (137460) - listopad 2008

Bezpečnostní armatury na plyn připojované na sestavy kovových hadic pro domácí spotřebiče na plynná paliva

550 Kč

ČSN EN 12186 (386417) - duben 2015 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky

440 Kč

ČSN EN 12279 (386443) - březen 2001

Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách - Funkční požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.06t

295 Kč

ČSN EN 334 (386445) - únor 2020

Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

990 Kč

ČSN EN 334 (386445) - leden 2021 nové vydání

Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně

945 Kč

ČSN EN 14382 (386450) - srpen 2020 nové vydání

Bezpečnostní uzávěry plynu pro vstupní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně

570 Kč

TNI CEN/TR 16793 (389672) - červenec 2018 aktuální vydání

Návod pro výběr, aplikaci a použití protiexplozních pojistek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t

370 Kč

ČSN EN 13648-1 (697248) - červen 2009 aktuální vydání

Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily pro provoz s nízkými teplotami

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 13648-2 (697248) - leden 2003

Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 2: Pojistné membrány pro provoz s nízkými teplotami

190 Kč

ČSN EN 16522 (699009) - listopad 2014

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Protiexplozivní pojistky pro odvzdušňovací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč

ČSN EN 14596 (699036) - březen 2019 aktuální vydání

Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro nouzové uvolňování tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 9964-2 (757378) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 2: Stanovení draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč