ČSN EN 61207-1 (257401) Zrušená norma

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů. Část 1: Všeobecně

ČSN EN 61207-1 Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů. Část 1: Všeobecně
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 1207 platí pro analyzátory plynů používané pro určování zjišťování určitých složek ve směsích plynů.
Předmětem a cílem této části je:
- stanovení obecné terminologie a definic týkajících se vlastností analyzátorů plynů používaných pro trvalé měření složení plynu;
- sjednocení metod používaných při tvorbě i ověřování prohlášení týkajících se funkčních vlastností těchto analyzátorů;
- stanovení zkoušek, které se mají pro určení těchto funkčních vlastností provádět a jak se mají provádět;
- poskytnout základní dokumenty, které by zajistily využití norem ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003 pro zajištění kvality.

Označení ČSN EN 61207-1 (257401)
Katalogové číslo 19015
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963190150
Změny a opravy Z1 4.11t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2013
a nahrazena ČSN EN 61207-1 ed. 2 (257401)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61207-1 ed. 2 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 61207-2 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů. Část 2: Obsah kyslíku v plynu (používající vysokoteplotních elektrochemických čidel)

ČSN EN 61207-3 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku

ČSN EN 61207-6 ed. 2 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 6: Fotometrické analyzátory

ČSN EN 61207-7 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 7: Analyzátory plynů s laditelným polovodičovým laserem (využívající absorpční spektroskopii s laditelným polovodičovým laserem)

ČSN EN IEC 61207-2 ed. 2 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 2: Měření kyslíku v plynu používající vysokoteplotních elektrochemických čidel

ČSN EN IEC 61207-3 ed. 2 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku