ČSN EN 50081-2 (333433) Zrušená norma

Elektromagnetická kompatibilita. Všeobecná norma týkající se vyzařování. Část 2: Průmyslové prostředí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 50081-2:1993. Stanovuje požadavky na vyzařování, a platí pro elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v průmyslovém prostředí, jak je blíže popsáno v kapitole 5, pro které neexistují předmětové normy nebo normy pro skupinu předmětů, týkající se vyzařování. Přístroje určené pro vysílání elektromagnetické energie pro radiokomunikační účely jsou z této normy vyloučeny. Je pokryto rušení v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 400 GHz. Poruchové stavy přístrojů se neberou v úvahu. Tam, kde existují předmětové normy nebo normy pro skupinu předmětů, týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC) a vyzařování, je jim nutné dát přednost ve všech ohledech před touto všeobecnou normou. Prostředí zahrnutá do normy jsou průmyslová jak vnitřní, tak venkovní. Přístroje, na které se tato norma vztahuje, nejsou určeny pro připojení do veřejné sítě, ale do rozvodných sítí napájených z transformátoru vysokého nebo velmi vysokého napětí určeného pro napájení instalací zásobujících výrobní nebo obdobné závody. Platí pro přístroje určené k činnosti v průmyslových prostorech nebo v blízkosti průmyslových silových instalací. Norma se zabývá elektromagnetickým vyzařováním, které může způsobit rušení v jiných přístrojích. Možným rizikem, vyplývajícím z účinků elektromagnetického záření na člověka se norma nezabývá ČSN EN 50081-2 (33 3433) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN EN 50081-2 (333433)
Katalogové číslo 18492
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963184920
Změny a opravy Z1 8.02t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2004
a nahrazena ČSN EN 61000-6-4 (333432)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)