ČSN EN 354 (832621) Zrušená norma

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Spojovací prostředky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 354:1992. Specifikuje požadavky, zkušební metody, návody k používání, značení a balení pevných a nastavitelných spojovacích prostředků. Spojovací prostředky podle této normy jsou používány v systémech zachycení pádu specifikovaných v EN 363. Jiné typy spojovacích prostředků jsou specifikovány v EN 358. Norma obsahuje následující kapitoly: kapitola 3 Termíny a definice, kapitola 4 Technické požadavky, kapitola 5 Zkušební metody a kapitola 6 Návod k používání, značení a balení. Zde se opět - jak je to v normách EN obvyklé - mimo jiné požaduje, aby návod k používání byl v jazyce země prodeje. ČSN EN 354 (83 2621) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN EN 354 (832621)
Katalogové číslo 18596
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963185965
Norma byla zrušena k 1. 4. 2003
a nahrazena ČSN EN 354 (832621)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo