ICS 13.340.20 - Ochranné prostředky hlavy

ČSN EN ISO 4869-1 (011640) - březen 2020 aktuální vydání

Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu zvuku

340 Kč

ČSN EN ISO 4869-2 (011640) - březen 2020 aktuální vydání

Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu

340 Kč

ČSN EN ISO 4869-3 (011640) - leden 2008

Akustika - Chrániče sluchu - Část 3: Měření vložného útlumu mušlových chráničů pomocí akustického zkušebního přípravku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4869-4 (011640) - květen 2001

Akustika - Chrániče sluchu - Část 4: Měření hladiny akustického tlaku mušlových chráničů sluchu s amplitudově závislým útlumem

190 Kč

ČSN 35 9701 (359701) - prosinec 1993

Dielektrické ochranné a pracovné pomocky pre elektrotechniku. Vnútorné vypínacie tyče, poistkové kliešte a záchranné háky

125 Kč

ČSN 35 9703 (359703) - září 1983

Vybíjecí tyče

125 Kč

ČSN 35 9706 (359706) - listopad 1993

Zkratovací soupravy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

125 Kč

ČSN EN 60984 (359715) - únor 1996

Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 7.99t, A1 4.03t, Oprava 1 8.07t, Oprava 2 8.07t, Oprava 3 8.07t

725 Kč

ČSN EN 61219 (359718) - březen 1997

Práce pod napětím - Zásuvné tyčové soupravy pro uzemňování nebo uzemňování a zkratování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.07t

370 Kč

ČSN EN 61235 (359719) - květen 1997

Práce pod napětím - Izolační duté trubky pro elektrické účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 3 8.07t, Oprava 2 8.07t, Oprava 1 8.07t

410 Kč

ČSN EN 61229 (359720) - listopad 1997

Pevné ochranné kryty pro práce pod napětím v zařízeních střídavého proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.99t, A2 4.03t, Oprava 1 8.07t

620 Kč

ČSN EN 61230 ed. 2 (359722) - červenec 2009 aktuální vydání

Práce pod napětím - Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací soupravy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.18t

570 Kč

ČSN EN 50365 (359727) - listopad 2002

Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí

230 Kč

TNI CWA 17553 (806099) - říjen 2020

Obličejové roušky pro veřejnost - Minimální požadavky, zkušební metody a používání

340 Kč

ČSN EN 13819-1 (832101) - srpen 2003

Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 1: Fyzikální metody zkoušení

440 Kč

ČSN EN 13819-2 (832101) - srpen 2003

Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 2: Akustické metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 13819-3 (832101) - červen 2020

Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 3: Doplňková akustická zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 458 (832111) - březen 2017 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod

440 Kč

ČSN EN 352-1 (832121) - červen 2003 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu

230 Kč

ČSN EN 352-2 (832121) - červen 2003 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče sluchu

230 Kč

ČSN EN 352-3 (832121) - červen 2003 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu

230 Kč

ČSN EN 352-4 (832121) - prosinec 2001

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 4: Mušlové chrániče s amplitudově závislým útlumem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.06t

355 Kč

ČSN EN 352-5 (832121) - srpen 2003

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.06t

355 Kč

ČSN EN 352-6 (832121) - srpen 2003

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 6: Mušlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumívacím zařízením

230 Kč

ČSN EN 352-7 (832121) - srpen 2003

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí

230 Kč

ČSN EN 352-8 (832121) - prosinec 2008

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů

230 Kč

ČSN EN 960 (832140) - leden 2007 aktuální vydání

Makety hlavy pro zkoušení ochranných přileb

440 Kč

ČSN EN 397 +A1 (832141) - květen 2013 aktuální vydání

Průmyslové ochranné přilby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.17t

360 Kč

ČSN EN 13087-1 (832142) - duben 2001

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 1: Podmínky zkoušek a příprava před zkouškami (klimatizování)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.02t

250 Kč

ČSN EN 13087-10 (832142) - září 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 10: Odolnost proti sálavému teplu

190 Kč

ČSN EN 13087-2 (832142) - srpen 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 2: Tlumení nárazu

230 Kč

ČSN EN 13087-3 (832142) - duben 2001

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 3: Odolnost proti průrazu (proti úderu ostrým předmětem)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.02t

315 Kč

ČSN EN 13087-4 (832142) - srpen 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 4: Účinnost upevňovacího systému

190 Kč

ČSN EN 13087-5 (832142) - září 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 5: Pevnost upevňovacího systému

230 Kč

ČSN EN 13087-6 (832142) - září 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 6: Zorné pole

190 Kč

ČSN EN 13087-7 (832142) - červenec 2001

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 7: Odolnost proti plameni

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.02t

255 Kč

ČSN EN 13087-8 (832142) - říjen 2001

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 8: Elektrické vlastnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.05t

255 Kč

ČSN EN 14052 +A1 (832143) - květen 2013 aktuální vydání

Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany

340 Kč

ČSN EN 443 (832144) - srpen 2008 aktuální vydání

Přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech

440 Kč

ČSN EN 812 (832145) - září 2012 aktuální vydání

Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou

340 Kč

ČSN EN 16471 (832146) - červenec 2015

Přilby pro hasiče - Přilby pro likvidaci požárů v otevřeném terénu

230 Kč

ČSN EN 16473 (832147) - červenec 2015

Přilby pro hasiče - Přilby pro technické zásahy

340 Kč

ČSN EN 966 +A1 (832162) - duben 2013 aktuální vydání

Přilby pro létání a podobné sporty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10256-1 (832163) - srpen 2017

Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10256-2 (832163) - listopad 2018

Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 2: Ochrana hlavy pro hráče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10256-3 (832163) - listopad 2018

Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 3: Chrániče obličeje pro hráče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10256-4 (832163) - listopad 2018

Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 4: Ochrana hlavy a obličeje pro brankáře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1077 (832164) - březen 2008 aktuální vydání

Přilby pro sjezdové lyžování a snowboarding

230 Kč

ČSN EN 1078 +A1 (832166) - květen 2013 aktuální vydání

Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí

340 Kč

ČSN EN 1080 (832167) - srpen 2013 aktuální vydání

Ochranné přilby proti nárazu pro malé děti

230 Kč

ČSN EN 1384 (832168) - prosinec 2017 aktuální vydání

Přilby pro jezdce na koních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1385 (832169) - září 2012 aktuální vydání

Přilby pro kanoistiku a sporty na divoké vodě

340 Kč

ČSN EN 12492 (832170) - září 2012 aktuální vydání

Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 13484 (832171) - srpen 2012 aktuální vydání

Přilby pro sáňkaře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13781 (832172) - srpen 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby pro řidiče a spolujezdce motorových saní a sportovních bobů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 4007 (832400) - červenec 2019 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Ochrana očí a obličeje - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 166 (832401) - říjen 2002 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.10t

460 Kč

ČSN CR 13464 (832402) - květen 2001

Směrnice pro výběr, používání a údržbu pracovních prostředků k ochraně očí a obličeje

Norma byla zrušena k 1. březnu 2021.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 18526-1 (832405) - září 2020

Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 1: Geometrické optické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18526-2 (832405) - září 2020

Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 2: Fyzikální optické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 18526-3 (832405) - srpen 2020

Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 3: Fyzikální a mechanické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 18526-4 (832405) - září 2020

Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 4: Makety hlavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 167 (832411) - říjen 2002 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Optické zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 168 (832412) - říjen 2002 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Neoptické zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 379 +A1 (832431) - listopad 2009 aktuální vydání

Prostředky k ochraně očí - Automatické svářečské filtry

340 Kč

ČSN EN 171 (832433) - říjen 2002 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti infračervenému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

230 Kč

ČSN EN 169 (832434) - srpen 2003 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry pro svařování a podobné technologie - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

230 Kč

ČSN EN 172 (832435) - únor 1997

Osobní prostředky pro ochranu očí. Protisluneční filtry pro profesionální použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.01t, A2 2.02t

480 Kč

ČSN EN ISO 12312-1 (832437) - únor 2014

Ochrana očí a obličeje - Sluneční brýle a související vybavení - Část 1: Sluneční brýle pro všeobecné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN ISO 12311 (832445) - únor 2014

Osobní ochranné prostředky - Zkušební metody pro sluneční brýle a související prostředky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 207 (832451) - říjen 2017 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry a prostředky k ochraně očí proti laserovému zařízení (ochranné brýle proti laseru)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 208 (832452) - červenec 2010 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Prostředky k ochraně očí pro seřizovací práce na laserech a laserových soustavách (ochranné brýle pro seřizování laserů)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 174 (832453) - leden 2002 aktuální vydání

Prostředky k ochraně očí - Brýle pro sjezdové lyžování

230 Kč

ČSN EN 13178 (832454) - duben 2001

Osobní prostředky k ochraně očí - Ochranné prostředky očí pro uživatele sněžných skútrů

230 Kč

ČSN EN 175 (832455) - listopad 1998

Osobní ochrana - Prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných postupech

230 Kč

ČSN EN 1938 (832456) - leden 2011 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Uzavřené brýle pro uživatele motocyklů a mopedů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 14458 (832457) - únor 2019 aktuální vydání

Osobní prostředky na ochranu očí - Zorníky s vysokou účinností určené pouze pro použití s ochrannými přilbami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 364 (832660) - leden 1996

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 13277-4 (832776) - srpen 2002

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 4: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče hlavy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.08t

355 Kč

ČSN EN 13277-8 (832776) - červen 2018

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 8: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče obličeje na karate

230 Kč

ČSN EN 13911 (832802) - březen 2018 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro kukly pro hasiče

230 Kč