ČSN EN 61195 (360276) Zrušená norma

Zářivky pro všeobecné osvětlování. Bezpečnostní požadavky (IEC 1195:1993)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 61195:1994. Uvádí bezpečnostní požadavky pro lineární zářivky pro všeobecné osvětlování všech skupin s paticemi Fa6, Fa8, G5, G13 a R17d. Uvádí metodu, kterou výrobce použije k prokázání shodnosti s požadavky této normy na základě hodnocení produkce podle záznamu zkoušek hotových výrobků. Tato metoda může být také použita pro certifikační účely. Jsou uvedeny podrobnosti pro zkoušení jednotlivých dávek. Požadavky na zkoušení dávek jsou zavedeny tak, aby bylo možno hodnotit dávky, u kterých je možno předpokládat výskyt nebezpečných zářivek. Protože však některé bezpečnostní požadavky nelze kontrolovat zkoušením dávek a jelikož většinou neexistuje předchozí znalost kvality výrobce, nelze zkoušení dávek použít pro certifikační účely. U kladných výsledků může daná zkušební autorita pouze prohlásit, že nejsou důvody k zamítnutí dávky z hlediska bezpečnosti. Poznámka: Splnění požadavků této normy se týká pouze bezpečnostních kritérií a nemá vliv na provedení lineárních zářivek pro všeobecné osvětlování z hlediska světelného výkonu, barvy,, zapalovacích schopností a provozních charakteristik. Pro ty najde uživatel odkazy v IEC 81. Tato norma bude ve svém dalším vydání obsahovat pouze výkonnostní požadavky. Norma má 3 oddíly: Všeobecně, Bezpečnostní požadavky a Hodnocení. V druhém oddíle (bezpečnostní požadavky) nejsou takové, které by měly souvislost s hygienou práce, resp. se světelnětechnickými vlastnostmi zářivek. V přílohách k normě jsou jednak bližší informace k některým zkouškám, jednak odkazy na souvisící mezinárodní normy. ČSN EN 61195 (36 0276) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN EN 61195 (360276)
Katalogové číslo 18573
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963185736
Změny a opravy A1 6.99t, Z1 8.00t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)