ČSN EN 374-1 (832310) Zrušená norma

Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Část 1: Termíny, definice a technické požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 374-1:1994. Určuje požadavky na rukavice tak, aby při použití chránily uživatele vůči chemikáliím a/nebo mikroorganismům a stanoví názvy pro používání. Norma se používá společně s EN 420. Nestanoví požadavky na ochranu proti mechanickým rizikům. Obsahuje však požadavky na stanovení parametrů u těchto mechanických zkoušek: odolnost vůči oděru, odolnost proti prořezání, odolnost proti dalšímu roztržení a proti propíchnutí v souladu se zkušebními postupy podle 6.1, 6.2, 6.3 a 6.4 EN 388:1993. Nestanoví požadavky na ochranu proti tepelnému riziku nebo ionizujícímu záření. Pokud jsou požadovány tyto druhy ochrany, použije se EN 407 eventuálně EN 421. V poměrně stručné normě jsou stanoveny zkušební metody odkazem na EN 374-2 a tabelárně i odkazem na EN 374-2 technické požadavky. ČSN EN 374-1 (83 2310) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN EN 374-1 (832310)
Katalogové číslo 18995
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963189956
Norma byla zrušena k 1. 6. 2004
a nahrazena ČSN EN 374-1 (832310)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 374-1 (832310)
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika

ČSN EN ISO 374-2 (832310)
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci

ČSN EN ISO 374-4 (832310)
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi

ČSN EN ISO 374-5 (832310)
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů