ČSN EN 358 (832651) Zrušená norma

Osobní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky. Pracovní polohovací systémy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Platí od 1.1.1997. Důvod oddálení platnosti: Dosud vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského řadu č. 324/1990 Sb., připouští při ochraně proti pádu z výšky použití postroje i bezpečnostního pásu. V evropských normách není použití bezpečnostních pásů proti pádům z výšky povoleno. Vzhledem k jejich dosavadnímu hromadnému použití (zejména v útvarech požární ochrany), je platnost normy oddálena, aby bylo možno tyto nahradit bezpečnostními postroji s tlumičem energie (pádu) a rovněž novelizovat v tomto smyslu výše uvedenou vyhlášku. Norma je identická s EN 358:1992. Specifikuje požadavky, zkoušení a značení, označování a balení systémů určených pro pracovní polohování a oporu pracovníka ve výšce, včetně zabránění volnému pádu. Pracovní polohovací systém není určen k používání pro zachycení pádu. V této souvislosti za pozornost stojí článek 4.1 Ergonomie, který stanoví: "Pracovní polohovací systém musí být navržen tak, aby při používání, pro které je určen, a po předvídatelnou dobu nošení mohl uživatel vykonávat svou práci bez přílišného nepohodlí, zatímco je bezpečně chráněn proti riziku, které se vyskytuje ve spojení se zamýšleným použitím." Každý pracovní polohovací pás, pracovní polohovací spojovací prostředek a samostatná součást musí být opatřeny srozumitelným návodem pro přizpůsobení, nastavení a používání v jazyce země prodeje. Takový návod musí rovněž obsahovat řadu dalších informací. Z celkem 16 bodů vyjímáme následující informace: upozornění zdůrazňující, že prostředek je nevhodný k použití pro zachycení pádu; návod k provádění vizuální kontroly prostředku bezprostředně před použitím a ke zjištění, že prostředek je ve stavu upotřebitelnosti a správně fungující; poučení týkající se prohlídek prostředku a těch okolností, které jsou důvodem k vyřazení prostředku; varování, že opravy prostředku mohou být uskutečněny pouze výrobcem nebo kvalifikovanou osobou příslušně autorizovanou výrobcem. Norma obsahuje následující kapitoly: kapitola 3 Termíny a definice, kapitola 4 Technické požadavky, kapitola 5 Zkušební metody a kapitola 6 Návod k používání a udržování, značení a balení. ČSN EN 358 (83 2651) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN EN 358 (832651)
Katalogové číslo 18657
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963186573
Norma byla zrušena k 1. 5. 2001
a nahrazena ČSN EN 358 (832651)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo