ČSN 73 2603 (732603) Zrušená norma

Provádění ocelových mostních konstrukcí

ČSN 73 2603 Provádění ocelových mostních konstrukcí
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví požadavky na provádění ocelových mostních konstrukcí. Ocelovou mostní konstrukcí se rozumí konstrukce ocelových mostů a lávek, ocelové části ocelobetonových spřežených mostů a lávek a mostům podobné a jiné ocelové konstrukce navržené podle ČSN 73 6205 a jiných technických předpisů. Prováděním se rozumí výroba, montáž, opravy, zesilování, rozebírání aj. Pokud tato norma nestanoví jinak, platí ČSN 73 2601 i pro mostní konstrukce. Normalizovány jsou zejména požadavky na výrobu, dílenskou montáž a přejímku konstrukce a dále na montáž a přejímku na pracovišti. Významná je kapitola 10: Prokazování způsobilosti k výrobě a montáži ocelových mostních konstrukcí také v návaznosti na přílohu A: Realizační dokumentace ocelových mostních konstrukcí. Prokazování způsobilosti se - podle čl.10.1 - řídí jednak ČSN ISO 9000 až ČSN ISO 9004, jednak ČSN EN 45012. ČSN 73 2603 byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN 73 2603 (732603)
Katalogové číslo 18652
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963186528
Norma byla zrušena k 1. 7. 2011
a nahrazena ČSN 73 2603 (732603)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 26 03
  • ČSN 732603
  • ČSN 73 26 03 : 1996
  • ČSN 732603:1996
  • ČSN 73 2603:1996