ČSN EN 404 (832274) Zrušená norma

Dýchací sebezáchranné prostředky. Sebezáchranné filtrační dýchací přístroje. Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 404:1993. Vztahuje se na technické požadavky, zkušební metody a značení filtračních přístrojů jako sebezáchranných prostředků dýchacích orgánů pro ochranu proti oxidu uhelnatému (zkráceně sebezáchranné filtrační dýchací přístroje). Tyto přístroje jsou určeny k ochraně proti oxidu uhelnatému, který vzniká při ohni nebo při explozi v podzemí. Obsahuje praktické zkoušky, zkušební metody a značení, aby se mohl zjistit soulad s požadavky. Norma neobsahuje požadavky na přístroje určené k výcviku. Pokud jsou takové přístroje k dispozici, musí být zabezpečeno, že filtrační sebezáchranný přístroj lze sestavovat jen z dílů pro ně určené. Za pozornost stojí některé - v kap. 5 - normalizované požadavky, formulované skoro jako definice, jako např.: Čl.5.3. Snášenlivost ve styku s pokožkou těla: "O materiálech, které mohou přijít do přímého styku s pokožkou uživatele a se vdechovaným vzduchem nesmí být známo, že způsobují podráždění nebo že mají negativní účinek na zdraví. Zkoušení podle 6.1 a 6.3." Čl.5.15 Koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu (škodlivý prostor): Koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu (v škodlivém prostoru) nesmí překročit průměrnou hodnotu 2 obj. %. Zkoušení podle 6.4.8." Poměrně rozsáhle jsou normalizovány požadavky na obsah návodu k použití. Z nich vyjímáme články 7.1: "Každý přístroj musí být při dodávání opatřen návodem k použití." Čl.7.2: "Návod k použití musí být v oficiálním jazyku uživatele." Čl.7.4: "Zvláštní pozornost musí být věnována: úniku a skutečnosti, že přístroj neposkytuje žádnou ochranu v prostředí, kde je nedostatek kyslíku." Čl.7.5: (Návod k použití) "musí obsahovat upozornění na všechny problémy, jež lze obvykle očekávat jako např.: přístroj nesmí být žádným způsobem poškozen, postup při nasazování musí být prováděn podle návodu k použití, při použití přístroje se nesmí mluvit." Samozřejmě, že v článcích, podle nichž se výše uvedené parametry stanovují (zjišťují) jsou podrobně popsány normalizované zkušební metody. Zejména k nim obsahuje norma několik nákresů. ČSN EN 404 (83 2274) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN EN 404 (832274)
Katalogové číslo 18483
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963184838
Norma byla zrušena k 1. 12. 2005
a nahrazena ČSN EN 404 (832274)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)